Viisavabadust Venemaaga ei tule niipea

 (36)

Eesti välisministeeriumi hinnangul on viisavabaduse kehtestamine Venemaaga kaugema aja küsimus.

“Jagame täielikult EL-i ühist seisukohta, et viisavabadust Venemaaga tuleb käsitleda pikemas perspektiivis,” ütles välisministeeriumi esindaja BNS-ile.

Eesti seisukoht on, et EL-i viisapoliitika Venemaa suhtes peab olema ühtne, lisas ta.

Välisministeeriumi hinnangul saab seda küsimust vaadelda ainult mõlemapoolsete kohustuste ja vastastikkususe kontekstis, paraku ei ole Venemaa senini näidanud üles vähimatki soovi astuda ühepoolseid samme, mis lõpetaksid välismaalaste ebademokraatliku registreerimise. Ka ei ole Venemaa soostunud sõlmima lepinguid EL-i liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate isikute tagasivõtmise kohta, kuigi Venemaa tähelepanu on sellele korduvalt juhitud.

Ministeeriumi esindaja lisas, et praegu on veel vara rääkida kindlatest ettepanekutest või võimalikest lepingusätetest, mis võiksid tuleneda Euroopa Komisjoni neljapäevasest soovitusest EL-i ülemkogule.

“Euroopa Komisjon võttis täna vastu soovituse ülemkogule sõlmida Vene föderatsiooniga kokkulepe, mis sisaldaks vastastikusel alusel selgeid ja legaalselt siduvaid õigusi, mida on vaja, et tagada Venemaa ja EL-i kodanikele lihtsustatud viisade väljaandmise protseduur,” teatas komisjon neljapäeval levitatud pressiavalduses.