Viisataotlejad peavad hakkama andma sõrmejälgi

 (10)
Viisataotlejad peavad hakkama edaspidi andma sõrmejälgi.
Foto: Andres Putting

Alates tänasest liitub Eesti Schengeni ühtse viisainfosüsteemi (VIS) keskse andmebaasiga, millest tulenevalt hakatakse viisataotlejatelt hõivama sõrmejälgi.

Sõrmed tuleb viisataotlejatel edaspidi teha "tindiseks" piiripunktides, viibimisaja pikendamise taotlemisel Politsei- ja Piirivalveametis ning Eesti välisesindustes.

Sõrmejälgi ei pea andma alla 12-aastased lapsed. Samuti on sellest vabastatud riigipead ja valitsusjuhid ning nende ametliku delegatsiooni liikmed.

Alla 15-aastastelt tohib sõrmejälgi võtta seadusliku või volitatud esindaja juuresolekul. Viisataotlejalt tuleb sõrmejäljed hõivata juhul, kui seda pole varem tehtud või viimasest sõrmejälgede hõivamisest on möödunud üle 59 kuu.

Kuna Eestis on lühi- ja pikaajaliste viisade ning seadusliku viibimisaja pikendamise menetlemise protsess ühtne, hõivatakse sõrmejäljed nii lühi- kui ka pikaajalise viisataotluse esitamisel.

Schengeni liikmesriikide viisainfosüsteem on ühtne elektrooniline viisaandmete süsteem, mis sisaldab tähtnumbriliste andmete kõrval ka taotlejate sõrmejälgi ning fotosid. Süsteem aitab kiireneda viisataotluste läbivaatamist, lihtsustada kontrolli Schengeni välispiiridel ning suurendada Schengeni ala turvalisust.