Viinakuu algus alkoholivabaks!

 (28)
Sügis
Foto: DELFI

Liikumine Alkoholivaba lapsepõlve eest teeb kodanikualgatuse korras üleskutse kuulutada tänavu ja ka järgmistel aastatel 1. oktoober alkoholivabaks päevaks.

Alkoholivaba päevaga saame juhtida kõikide täiskasvanute tähelepanu sellele, et meile kõigile on oluline võtta vastutus laste ja noorte elukeskkonna kujundamise eest, teatas ühendus.

Alkoholivaba päev ei tähenda seda, et propageerime ühte alkoholivaba päeva. Eesmärgiks on jõuda selleni, et me kõik koos, iga päev jälgime ja seisame hea selle eest, et laste elukeskkonnas ei voha alkoholi tarvitamist soosivad sõnumid ja et iga täiskasvanu tunnetab oma vastutust laste, noorte elutervete hoiakute ja käitumise kujundamise eest.

Liikumise andmetel on 85 protsenti koolilastest tarvitanud alkoholi ning aastas kannatab alkoholi kuritarvitamise ja sellest põhjustatud hoolimatuse tõttu 1000 last.