Viimsi vallavalitsus loobus piraatsadama seadustamisest

 (97)
Valdur Kahro ebaseaduslikult Rohuneeme randa rajatud sadam, kivide ladustamine Rohuneeme maastikukaitsealal
Valdur Kahro ebaseaduslikult Rohuneeme randa rajatud sadam, kivide ladustamine Rohuneeme maastikukaitsealalFoto: Tiit Blaat

Viimsi vallavalitsus lõpetas täna Rohuneeme rannaala detailplaneeringu menetluse. Otsuse aluseks oli Sääre tee 22 ühe kaasaomaniku vastavasisuline taotlus.

Vallavalitsus asus seisukohale, et kaasomaniku põhimõttelise vastuseisu korral puudub perspektiiv algatatud detailplaneeringu kehtestamiseks ning langetas otsuse menetlus lõpetada.

Möödunud aasta veebruaris märkasid Viimsi poolsaare põhjaosas asuva Rohuneeme küla elanikud, et kohalikust metsast veetakse ohtralt maakive välja. Kokku loetleti 34 veoautokoormatäit maakive, mis viidi Sääre 22 kinnistule.

See päris Viimsi poolsaare tipus asuv kinnistu piirneb Liivalahega, mille ääres on ilus liivarand koos mõnusa liivase merepõhjaga. Kividest rajati aga kaks lainemurdjat, mis jagasid liivaranna pooleks. Kahe lainemurdja vahele rajati paadi sildumiskoht. Selle ilma igasuguste lubadeta paadisadama tellis Viimsi reformierakondlasest vallavolinik Valdur Kahro.

Möödunud aasta 11. novembril algatas Viimsi vallavalitsus Sääre tee 22 kinnistu ühe kaasomaniku taotluse alusel Rohuneeme rannaala piirkonnas detailplaneeringu.

Detsembri alguses teatas kinnistu teine kaasomanik vallale, ei soovi osaliselt talle kuuluva kinnisasja detailplaneeringu menetlust jätkata ning tuginedes planeerimisseadusele palus kõnealuse planeeringu koostamine lõpetada. Kuna vallavalitsusele esitatud seisukohtadest nähtuvalt on kaasomanikud ühise asja planeerimises kardinaalselt vastandlikel seisukohtadel, hindas vallavalitsus algatatud planeeringu kehtestamist võimatuks ja lõpetas selle edasise menetluse.

Vallavanem: vajame kogukonna kokkulepet, mida ebaseaduslike rajatistega ette võtta
Vallavanem Illar Lemetti mõistis hukka mõnede opositsioonipoliitikute läbikukkunud katsed anda protsessile poliitilist värvingut.

„Vallavalitsus on nii detailplaneeringu algatamise kui ka detailplaneeringu lõpetamise taotlusi läbi vaadates lähtunud ainult sisulistes asjaoludest. Need aga, kes on rääkinud, et suur osa Sääre rannast oleks erastatud või et rand muutuks avalikkusele suletuks, on kogukonda eksitanud. Detailplaneering midagi sarnast ette ei näinud ja ranna sulgemist ei luba ka seadus,“ lausus vallavanem.

Viimsi vallas on päris palju erinevaid lautrikohti, paadisildu, muule ja muid rajatisi, mis on ehitatud ilma vajalike lubade ja nõusolekuteta.

„Vajame kogukonnana laiemat kokkulepet, mida selliste rajatistega ette võtta. Igal konkreetsel juhul vajame kodaniku, kogukonna ja vallavalitsuse vahelist arutelu nende ehitiste sobivuse või mittesobivuse üle ja seejärel saame otsustada, kas ja millisel kujul saavad need alles jääda. Kas me oleme selleks valmis või seisame arutelule vastu juba enne selle algust? Isiklikult arvan, et avalik arutelu ei peaks olema juba ette hukka mõistetud. Laiapindse avaliku arutelu ja kogukonna ettepanekute ja arvamuste ärakuulamiseks ning edasiste rannaalade kasutamise, meresõidu ja sellega kaasneva taristu paiknemise nn ühiskondliku kokkuleppe sõlmimiseks on õige alustada rannaalade teemaplaneeringu koostamisega,“ lausus vallavanem.
Seotud lood:

Vaata ka detsembrikuist videolugu vastuolulisest sadamast.