VIDEOINTERVJUU | TLÜ õppeprorektor Priit Reiska: Rainer Vakra plagiaadisüüdistus on kindlasti põhjendatud

 (287)
Täiendatud kell 13.40

Täna kogunes Tallinna ülikoolis (TLÜ) akadeemiline nõukogu, mis leidis, et Rainer Vakra bakalaureusetöö plagiaadi süüdistus on põhjendatud. Vakralt bakalaureusekraadi äravõtmine pole siiski veel selge.

Täna koos olnud Tallinna Ülikooli akadeemiline komisjon tutvus Rainer Vakra 2002. aastal kaitstud lõputööga ja Säästva Eesti Instituudi samal aastal koostatud aruannetega. Esmasel hinnangul esineb neis suures ulatuses kattuvusi, osaliselt ilma viideteta.

Eeltoodust tulenevalt algatas komisjon haldusmenetluse Rainer Vakra lõputöö plagiaadiks ja Tallinna Pedagoogikaülikooli asjakohaste otsuste kehtetuks tunnistamiseks. Kas Vakra lõputöö on plagiaat ja seega alus ülikooli otsuste kehtetuks tunnistamiseks, selgub haldusmenetluse käigus, kus kuulatakse ära kõik puudutatud isikud.

Menetlus võib kesta ka paar kuud, kuna käesoleva kaasuse asjaolud on esmakordsed.

TLÜ-s kogunenud komisjon koosneb seitsmest professorist. Sinna kuuluvad:
- matemaatikaprofessor Mart Abel digitehnoloogiate instituudist

- rakendusfüüsika professor Tõnu Laas loodus- ja terviseteaduste instituudist

- õpianalüütika ja haridusinnovatsiooni professor Tobias Ley haridusteaduste instituudist

- itaalia uuringute ja semiootika professor Daniele Monticelli humanitaarteaduste instituudist

- spordibioloogia professor Kristjan Port loodus- ja terviseteaduste instituudist (osales Skype'i vahendusel)

Seotud lood:

- sotsioloogia professor Ellu Saar ühiskonnateaduste instituudist

- sotsiaaltervishoiu professor Merike Sisask ühiskonnateaduste instituudist

Akadeemiline nõukogu pandi kokku alles jaanuaris ning Rainer Vakra plagiaadisüüdistus on esimene asi, mis arutlusele võetakse.