VIDEOD | Lasnamäe elanikud on mures: Pae turu kandis korraldavad asotsiaalid pidevalt joominguid ning kaklusi

 (121)
Täiendatud kell 18:20 politsei kommentaariga!

Lasnamäel Pae tänava kandis on kohalikud elanikud mures, kuna kord on käest ära - asotsiaalid laamendavad kooli ja lasteaedade läheduses. Linnaosa valitsusest öeldakse, et probleemiga võideldakse.

Pae tänaval elav Renata Järve tegi Facebooki isegi grupi "Pae elanikud!", kus probleemi tagamaid valgustatakse.

"Me nõudlikult palume lahendada probleemi asotsiaalidega kes korraldavad joominguid, kakluseid, urineerivad, elavad avalikult suguelu Pae turu teritooriumil ja selle läheduses," teatatakse grupis. "Kuidas see võimalik on, et sellel väikesel alal on mitu kasiinot, baari, alkoholipoodi, mille vahetus läheduses on suur kool ja lasteaiad," küsitakse seal.

Viidatakse, et on korduvalt helistatud politseisse, ent sellest on aina vähem abi. Kardetakse isegi oma elude pärast. Algas ka allkirjade korjamine, et juhtida tähelepanu probleemile.

Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Manuela Pihlap lausus Delfile, et avaliku korra tagamine on linnas politsei esmaülesanne ja seda vähemasti seni kuni pole Tallinna munitsipaalpolitseile antud laiemaid õigusi kodanike suhtes sunni rakendamiseks. "Mis puudutab kasiinosid, baare ja poode, siis neid on igal pool, küsimus on korra jõustamises."

Linnaosa valitsus on korduvalt teavitanud politseid, et nimetatud piirkond on kujunenud asotsiaalsete isikute kogunemiskohaks. "Kindlasti on vajalik suurendada politsei kohalolekut. Vaid linna pingutustest jääb väheks ning vaja on politsei suuremat panust. Oleme politseilt saanud kinnituse, et piirkond on nende kõrgendatud tähelepanu all ning patrullide arvu ja sagedust suurendatakse," lisas Pihlap.

"Selline probleem nõuab sekkumist ka senisest parema linnaruumi planeerimise kaudu – paremini planeeritud ja kujundatud ala jätab vähem võimalusi ja ruumi kriminaalseteks tegudeks ja eluheidikute kogunemiseks. Sel kevadel alustati seni Lasnamäel vähem turvalise piirkonnana tuntud Pae promenaadi ehitusega, mis valmib septembriks ja mis turvalisuse ja jälgitavuse printsiipe järgib," märkis Pihlap.

"Hetkel on lõppemas ka promenaadi kõrval asuva Pae 76 Kaubanduskeskuse rekonstrueerimine. Lisaks on ka teisel pool Pae promenaadi asuva kinnistu omanik avaldanud soovi vanad hooned lammutada ning rajada uus ärihoone. Ka Pae 68 jääb promenaadi ala kõrvale, mis pärast ehitust saab uue ilme. Ala saab korraliku valgustuse, mis parandab jälgitavust ning muutub vaba aja veetmise paigaks. Objekti valmimine muudab Pae piirkonna perekeskseks ja turvaliseks paigaks ning võrreldavaks teiste Lasnamäe heakorrastatud aladega."

Politsei Ida-Harju jaoskonna juht Roger Kumm ütles, et politsei on Pae tänava turu territooriumil olevatest probleemidest korduvalt teateid saanud. "Läheduses on mitu kasiinot, baari ja alkoholipoodi, aga ka kool ja lasteaed. Seega on kogukonna elanike mure põhjendatud ja mõistetav," teatas Kumm pressiteate vahendusel.

"Turvalisusesse saame panustada me kõik ja vaid koostöös. Oma roll on ka piirkonnas tegutsetavatel ettevõtetel, kes vastutavad enda asutuses ja selle lähiümbruses toimuva eest. Üks ennetav ja inimeste õiguskuulekat käitumist soodustav meede on näiteks videovalve. Kahtlemata on distsiplineerivaks meetmeks ka vormikandja kohalolek ning siinkohal saab oma panuse anda ka munitsipaalpolitsei. Taoliste kogukondlike murede lahendamiseks ja turvatunde suurendamiseks toetame kohaliku omavalitsuse korrakaitseüksustele suuremate õiguste ja võimaluste andmist.

Probleem on piirkonnas muret valmistanud juba mõnda aega ning otsime üheskoos linnaosavalitsuse esindajatega lahendusi. Rõhk järgnevaid tegevusi kavandades on keskkonna muutmisel turvalise linna planeerimise põhimõtteid järgides. Oluliseks arutelukohaks on see, kuidas tagada järelevalve kõrge riskiga piirkonnas, kuhu planeeritakse parke ja istumiskohti.

Selle probleemi lahendamiseks loodi kohalike elanike algatusel Facebooki grupp Pae elanikud!, kuhu kuuluvad ka piirkonnapolitseinikud. Sotsiaalmeedia annab meile võimaluse inimestega suhelda ja kogukonna muredega kursis olla. Praegu on meie eesmärgiks kaasata gruppi aktiivseid elanikke, kes on valmis heakorra eest seisma ja sel teemal ametkondadega kaasa mõtlema. Grupi abil kaardistatakse kohad, kus on probleeme avaliku korra tagamisega ja koos otsitakse lahendusi, kuidas probleemsete inimeste käitumist muuta. Kogukond ise on oluline partner turvalisust loovas võrgustikus ja rõõm näha, et üha enam inimesi nii mõtleb. Kiiret lahendust sellele probleemile ei ole, kuid esimesed sammud on tehtud," teatas Roger Kumm.