VIDEO: Valitsus moodustas uimastiennetuse valitsuskomisjoni

 (7)
VIDEO: Valitsus moodustas uimastiennetuse valitsuskomisjoni
AP/Scanpix

Valitsus moodustas täna uimastiennetuse valitsuskomisjoni, mille eesmärgiks on koostöös asjaomaste asutuste ja institutsioonidega vähendada narkootikumide nõudlust, pakkumist ja tarbimist.

Ühtlasi on komisjoni ülesanne siduda erinevate ministeeriumite ja teiste partnerite tegevused ning anda ülevaade olukorrast, mille alusel oleks võimalik seada konkreetsed tegevused järgmisteks perioodideks.

Siseminister Ken-Marti Vaher ütles valitsuse pressikonverentsil, et komisjoni tööd hakkabki juhtima siseminister.

Komisjoni peaks ministri sõnul suunama nii narkoennetust kui ka tegelema tagajärgedega. Teema läbib tema sõnul erinevaid ühiskonnakihte, puudutades ka haridusasutusi. 

Ka sotsiaalminister Hanno Pavkur märkis, et kui siiani on narkomaaniavastane võitlus olnud ainult sotsiaalministeeriumi halduses, siis see, et seda teemat lnüüd aiemalt käsitletakse, on väga hea.

Eelnõu kohaselt vaatab moodustatav komisjon läbi 2012. ja 2013. aastal „Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012“ alusel eelmise aasta tegevuskavade täitmise aruanded ja tulemuslikkuse hinnangud ning esitab ülevaate strateegia rakendamise tulemustest sotsiaalministri kaudu valitsusele 30. juuniks.

Seotud lood:

Moodustatav uimastiennetuse valitsuskomisjon tagab läbi ühiste tegevuste ühiskonna ja üksikisiku heaolu kaitsmise ja rahva tervise ning elanikkonna turvalisuse parendamise.

Valitsuse 10. märtsi 2006. aasta korraldusega moodustati narkomaania ennetamise valitsuskomisjon, kuhu kaasati narkomaania ennetamisega seotud asutuste esindajad.

Nende ülesandeks oli peamiselt „Narkomaania ennetamise riikliku strateegia aastani 2012“ ellurakendamise koordineerimine ja tegevuskava täitmise aruannete ja tulemuslikkuse hindamine.

Nimetatud strateegia lõppeb käesoleva aastaga ning sellega lõppevad ka tänasele komisjonile pandud ülesanded.

Siseministeeriumi andmetel registreeriti mullu 123 narkosurma, kõige kõrgem oli narkosurmade arv 2009. aastal, mil suri 140 inimest.