VIDEO | Valitsus moodustas kliimaküsimustega tegelemiseks erikomisjoni

 (28)

Kell 12 algaval pressikonverentsil osalevad peaminister Jüri Ratas, haridus- ja teadusminister Mailis Reps, maaeluminister Mart Järvik ja justiitsminister Raivo Aeg.

Ministrid annavad ülevaate valitsuskabineti istungil arutatust ning vastavad ajakirjanike küsimustele.

Muuhulgas antakse ülevaade valitsuskomisjonide tööst. Tegevust jätkavad 15 komisjoni, kaotatakse kolm komisjoni.

Eelnõu kohaselt jätkavad tööd järgmised seni tegutsenud valitsuskomisjonid (moodustamise järjekorras): 1) valitsuskomisjon maksupettuste tõkestamise abinõude väljatöötamiseks ja nende rakendamiseks, 2) valitsuskomisjon Vabariigi Valitsuse ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku vahelise koostöö arendamiseks, 3) HIVi ja AIDSi valitsuskomisjon, 4) valitsuskomisjon Kagu-Eesti piirialade elanike probleemide lahendamiseks, 5) valitsuskomisjon Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni rakendamise tegevuskavade elluviimiseks ja täitmise hindamiseks ning kodanikuühiskonna ja riigi koostöö arendamiseks, 6) liikluskomisjon, 7) riigi pikaajalise säästva arengu komisjon, 8) uimastiennetuse valitsuskomisjon, 9) valitsuskomisjon Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähistamise ettevalmistamiseks, 10) e-Eesti nõukogu, 11) valitsuskomisjon kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Eesti Linnade ja Valdade Liiduga, 12) valitsuskomisjon Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi piiriülese koostöö tõhustamiseks, 13) sotsiaalkindlustusreformi valitsuskomisjon, 14) majandusarengu komisjon.

20. juunil 2019. a moodustati ülemaailmse eestluse koostöökomisjon. Seega jääb praegu tegutsema kokku 15 valitsuskomisjoni.

Tegevuse lõpetab kolm valitsuskomisjoni: 1) asjatundjate komisjon poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks, 2) Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumist ettevalmistav komisjon, 3) valitsuskomisjon omandireformi mõjude ja lahendamata küsimuste analüüsiks ja ettepanekute tegemiseks.

Eelnõu hõlmab vaid neid valitsuskomisjone, mis on moodustatud Vabariigi Valitsuse seaduse alusel. Teiste seaduste alusel moodustatud komisjonid jätkavad oma tegevust ja nende jätkamist valitsus eraldi otsustama ei pea.

Eriseaduse alusel jätkavad tegevust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komisjon ning riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiskomitee.