VIDEO | Sotsiaaldemokraadid otsustasid toetada abieluvõrdsust ja vastavasisulist petitsiooni

 (301)

Täna otsustas sotsiaaldemokraatide volikogu ametlikult, et erakond toetab kahe täiskasvanud inimese õigust abielluda sõltumata nende soost.

Kuigi otsus oli lõpuks üksmeelne, võttis ühise seisukoha kujundamine erakonna juhi Indrek Saare sõnul aega.

"Kuna meil on erakonnas nii neid, kes arvavad, et abieluvõrdsus on tänasel päeval vaja kehtestada, kui ka neid, kes arvavad, et järgmine samm peaks olema kooseluseaduse rakendusaktid, siis tuli see teema omavahel põhjalikult läbi rääkida," ütles Saar.

Nüüd kutsuvad sotsiaaldemokraadid inimesi üles allkirjastama Roheliste erakonna algatatud abieluvõrdsuse petitsiooni.

"Arvestades, kui paljud inimesed on läbi selle petitsiooni allkirja andnud, siis me eeldame, et riigikogus koalitsioonierakonnad tagavad selle, et see petitsioon jõuab ka aruteluks suurde saali, et kogu riigikogu liikmed saavad võtta kõik seisukoha, ehk siis temast saab seaduseelnõu," ütles erakonna juht Indrek Saar Delfile. "See muuhulgas on ka see, mida valitsusliit ise oma koalitsioonileppes on öelnud, et kui petitsioon saab üle 25 000 allkirja, siis ta peaks saama seaduseelnõuks."

Indrek Saar ei soovinud avaldada, kas ja kui palju raha erakond abielureferendumile eelnevasse kampaaniasse panustab. "Selle raha kokku kuhjamisega on nagunii üks suur küsimärk, et kui seda teevad poliitilised erakonnad, kas see on siis kõigi reeglitega kooskõlas," ütles Saar.

Seotud lood:

Kui roheliste petitsioonist seaduseelnõud ei sünni, esitavad selle sotsid

Volikogu esimees Eiki Nestor ütles, et sotsiaaldemokraadid väärtustavad abieluvõrdsust. "Kuidas muidu selgitada mõistlike argumentidega kahele täiskasvanud inimesele, kes soovivad abielluda, et neil ei ole selleks õigus? Seda ei saa ju teha," ütles Nestor.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu leidis, et arvestades abieluvõrdsuse teema olulisust ning toetust arvamusküsitlustes ning rahvaalgatusel, peab seaduseelnõu jõudma riigikogu suurde saali. Kui petitsiooni menetlev komisjon seaduseelnõud ei algata, teeb volikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonile ettepaneku esitada ise seaduseelnõu riigikogule.

"Rõhutades abielu inimlikku sisu, toetavad sotsiaaldemokraadid iga inimese õigust abielluda armastatud inimesega ja pooldavad sellise sätte toomist ka perekonnaseadusse," võttis volikogu liige Marju Lauristin kokku koosolekul kõlanud arvamused.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu seisukoht
- Toetame kahe täiskasvanud inimese õigust abielluda sõltumata nende soost.

- Kutsume üles kõiki, kes toetavad vabadusel ja võrdsusel põhinevaid väärtuseid, oma meelsust ja arvamust väljendama ning liituma initsiatiividega, mis abieluvõrdsust toetavad.

- Arvestades algatuse olulisust ja et seda toetab küsitluste järgi arvestatav osa elanikest ning kümned tuhanded on seda väljendanud toetusallkirjaga, leiame, et algatus peab jõudma otsustamiseks riigikogu suurde saali. Kui seda menetleva komisjoni enamus otsustab seaduseelnõud mitte algatada, teeme Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonile ettepaneku esitada vastav seaduseelnõu riigikogule.