VIDEO | Riigikohus jättis vanalinna kartulipõllu toonud vaidluses õiguse linnale

 (62)

Tallinna linnavõimuga aastaid platsi pärast vaielnud, sinna protestiks mullu kartuleid ja tänavu vilja maha pannud ärimees Heino Viik kaotas lõplikult kohtuvaidluse, sest riigikohus ei võtnud tema kaebust menetlusse.

Viigi ettevõttele kuulub Harju tänaval Niguliste kiriku ees 715 ruutmeetri suurune kinnistu. Aastal 2007 rajas linn sellele kaks ehitist: raudbetoonist tugimüüri Trepi tänaval ning Nõelasilma väravasse posti, millega sai alguse pikk kohtuvaidlus.

Osaühing on vaidlustanud kohtus linna õiguse sundvalduse seadmisele. Nüüdseks on kohtuvaidlus lõppenud, sest mais ei võtnud riigikohus OÜ Uranos kaebust arutusele, kirjutab Õhtuleht.

Linna õigusteenistuse jurist Kent Märjamaa on ajalehele Pealinn öelnud, et ringkonnakohus jättis nagu halduskohuski rahuldamata omaniku kaebust sundvalduse seadmise peale, otsustades, et linnal oli õigus see kehtestada.

"Linn on teinud kinnistu omanikule ettepanekuid seda maad osta, kuid pole jõutud vastastikusele kokkuleppele, sest linna ja maaomaniku nägemused kõnealuse maa hinna osas erinevad suuresti," sõnas ta.

Seotud lood:

Linnapoolset pakkumist kinnitas Delfile ka Viik ise, kuid pidas seda kuus korda madalamaks kui linn teistele kruntide eest omal ajal maksis.

Kogu jant sai alguse juba aastaid tagasi - nimelt pole Viik oma vanalinnas asuvale kinnistule saanud midagi ehitada juba kauem kui 10 aastat, sest Tallinna linnavalitsus seda tal teha ei luba. Kuna linnavalitsusega aastate jooksul kokkuleppele pole jõutud, siis otsustaski ta eelmisel kevadel protesti märgiks oma kinnistule mullu kevadel kartulipõllu rajada. Tänavu pani ta põllule kasvama odra.

Vaidlus sai alguse, kui linnavalitsus rajas Harju tänava äärde haljasala ning ostsis maaomanike käest maa välja, makstes toona ettevõtjatele iga ruutmeetri eest ligi 4400 eurot. Haljasala rajamisel polnud kokkuleppesse arvestatud Harju 30 kinnistut, mis ühendab Niguliste kiriku tagust ala Harju tänavaga Nõelasilma värava ja Trepi tänava, mis osaliselt rajati Viigi maale.

Viik nimetab olukorda lihtlabaseks maaomaniku vaenamiseks. "Ise linn ehitab võõrale maale, võtab 70 000 eurot maamaksu ja siis krahmab tüki ka omale. Ebavõrdne kohtlemine võrrledes teiste maaomanikega," avaldas Viik pettumust.

Viik polnud saanud luba ehitada oma maatükile ühtegi hoonet, kuigi tegemist on poolenisti äri- ja elamumaaga. Ta maksab kohusetundlikult maamaksu (14 aasta vältel on seda kokku teinud enda sõnul kuni 70 000 euro eest), kuid pole saanud midagi oma maale ehitada.

Tallinna linnavalitsus ei täitnud vahepeal seitse aastat kohtuotsust, mis käskis tal lammutada vanalinnas Niguliste kiriku juures asuvad ehitised ja nende osad. Need rajas linn ise,
seejuures omavoliliselt ja võõrale maale. Lammutamine seisis mitu aastat, sest maaomanik Heino Viik pidas linnaga kompromisskõnelusi.

Nende nurjumisel pöördus ta lõpuks kohtutäitur Risto Sepa poole, kes peab linnavalitsuse korrale kutsuma. Linnavalitsus teatas seepeale, et tahab osa maast Viigilt jõuga ära võtta ehk kehtestada sundvalduse.

Eelmainitud kohtuotsuses käib jutt eeskätt Nõelasilma väravast ja müürist Trepi tänaval, mis ühendab Niguliste kiriku tagust Harju tänavaga.

Vahepeal esitas Viigi osaühing Uranos esitas Tallinna ringkonnakohtule kaebuse, millega soovis Tallinna linnavolikogu otsuse "Harju tn 30 kinnisasja osale Tallinna linna kasuks sundvalduse seadmine ja valitseja määramine" tühistamist.

Tänavu veebruari lõpus ei rahuldanud Tallinna ringkonnakohus OÜ Uranos apellatsioonkaebust. Kohus leidis otsuses, et kinnistuga piirnev Trepi tänav on ajalooline ning kaitstav arheoloogiamälestisena, vahendas ERR-i uudisteportaal.