VIDEO | Riigikogu opositsioon loodab Martin Helme umbusaldusavaldusele ka koalitsiooniliikmete toetust

 (137)
Lisatud umbusaldusavalduse tekst

"Sisuliselt on nii mõnigi nõus, aga küsimus on selles, kas nad leiavad oma südametunnistuse üles, et hääletada nii, nagu nad tunnevad," ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas.

Täna tutvustasid Kallas ja korruptsioonivastase erikomisjoni ning eelarve kontrollikomisjoni kuulamiste kokkuvõtte koostaja Andres Sutt opositsiooni umbusaldusavaldust rahandusminister Martin Helmele. Umbusaldusavaldus antakse täna kell 14 parlamendi menetlusse.

Kallas ütles, et rahandusminister, kes valetades ja salastades ning põhiseaduslikke institutsioone rünnates on Eestile kahju tekitanud ja sellega jätkab, tuleb ministrikohalt eemaldada.

Kallas luges etteheidetena üles nii USA advokaadi Louis Freeh' bürooga sõlmitud õigusabilepingu, sekkumise riigi kaitseküsimustesse ning rünnakud nii riigikogu, ministrite, põhiseaduslike institutsioonide kui ka ajakirjanike vastu. Samuti tõi ta välja põllumeeste toetusest ilma jätmise ja erinevate ühiskonnagruppide solvamise.

"Riigikogu kui valitsuse otsene tööandja peaks sellise ministri vastutusele võtma," nentis opositsiooniliider.

Sutt rääkis lähemalt etteheidetest Helmele Freeh' bürooga sõlmitud lepingu osas. Ta sõnas, et asja uurides on küsimusi tulnud juurde ja vastuseid ei ole rahandusministrilt saadud. Sutt märkis, et kui ministril ei oleks midagi varjata, oleks ta ilmunud erikomisjonide ette vastama, kuidas Freeh' büroo palkamise protsess välja nägi ja kuidas konkreetse lepinguni jõuti.

Seotud lood:

"Praegu on see üheselt välja kukkunud nii, et konkurss oli näiline, oli juba ette teada, kes on selle konkursi võitja ja eesmärk oli kokku mängida USA bürooga," sõnas Sutt. Ta lisas, et tõenäoliselt tehti seda juba möödunud aastal, kui Helme kohtus USA-s vahendaja kaudu Freeh' bürooga.

Opositsioon otsib toetust

Täna kell 12 küsib opositsioon riigikogu infotunnis umbusaldusavaldusele peaministri arvamust, järgneval istungil antakse avaldus sisse.

Kallas ütles umbusaldusavaldust tutvustades, et lisaks allakirjutanutele suhtleb opositsioon edasi võimalike toetajatega ka koalitsiooni ridadest. "Sisuliselt on nii mõnigi nõus, aga küsimus on selles, kas nad leiavad oma südametunnistuse üles, et hääletada nii, nagu nad tunnevad. Loodame, et see nii ka läheb," sõnas Kallas.

Umbusaldusavaldusele on allkirja andnud 45 opositsioonisaadikut.

Riigikogu opositsioonit umbusaldusavaldus rahandusminister Martin Helmele
Rahandusminister Martin Helme on valetades ja salates, Riigikogu, presidenti ja põhiseaduslikke institutsioone halvustades ning ühiskonna eri gruppe solvates tekitanud teadlikult ja süsteemselt kahju Eesti riigile ja kaotanud usalduse Eesti Vabariigi ministrina.

Lepingu sõlmimine Freeh, Sporkin & Sullivan LLP-ga (FSS) on vaid üks põhjus, miks Martin Helme ei vääri Eesti valitsuse ministrikohta – tema eksimuste loetelu on palju pikem.

Martin Helme on ministrina sõlminud 3 miljoni euro suuruse lepingu ausat, avatud ja läbipaistvat hankemenetlust eirates. Kolme büroo konkursiga on eksitatud Riigikogu, valitsust ja avalikkust. Rahandusminister on kasutanud vahendajat Louis Freeh’ga kontakti loomiseks 2019.a. suvel ning kohtunud Louis Freeh’ga sama aasta detsembris – palju varem kui valitsuse 2020.a. märtsis antud volitus õigusnõustaja leidmiseks konkursi korraldamiseks. Minister kannab vastutust FSS-ga lepingu sõlmimise eest, millele eelnenud hankeprotsess on olnud läbipaistmatu ning võitja oli teada juba eelnevalt.

Minister on eiranud Välisministeeriumi põhjalikku taustauuringu soovitust mitte alustada läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks FSS-ga. Ministeeriumite koostöö asemel on ta tegutsenud ise ja oma poliitiliste nõunikega. Selline käitumine ei ole demokraatliku ja avatud riigivalitsemise osa.

Martin Helme valetas 16. septembril Riigikogu infotunnis väites, et ta ei ole keeldunud erikomisjonide istungil osalemast. Rahandusminister on eiranud korruptsioonivastase erikomisjoni kutset viiel korral.

Minister Martin Helme on seadnud kahtluse alla kaitseväe juhataja pädevuse ning sekkunud riigikaitse planeerimisse eirates kaitseministrit ja pikaajalist kaitseplaneerimist. Rahandusministril on oma eelistus, keda kaitsehangetes partneriks valida. Minister on valetanud väites, et kaitse-eelarve jääb iga-aastaselt kasutamata või et raamlepingud võimaldavad täiendavaid oste. Selline käitumine kujutab üheselt ohtu Eesti julgeolekule.

Rahandusminister Martin Helme on seadnud nimeliselt põlu alla ajakirjanikke ja keeldunud intervjuudest valitsuse pressikonverentsile akrediteeritud meediakanalile. Selline käitumine ei sobi kokku avatud valitsemise kultuuriga.

Minister Martin Helme on alavääristanud põllumehi, takistades seadusliku tööjõu palkamist, heites põllumeestele ette, et nende ärimudel on vale, osundades, et „tema põllumeeste pärast pisarat ei vala“ ning ähvardades neid tema haldusalasse kuuluva Maksu- ja Tolliameti kontrolliga. Samamoodi solvab Martin Helme järjepanu erinevaid ühiskonnagruppe.

Rahandusminister on nimetanud Riigikogu erikomisjone kirbutsirkuseks ja oma käitumise ning sõnakasutusega halvustanud Riigikogu. Suhtumine Riigikogusse väljendab ühtlasi ministri suhtumist Eesti kodanikkesse ja põhiseaduslikku korda.

Minister Martin Helme ütlemised ja teod näitavad, et omade eelistamine ja läbipaistva riigijuhtimise eiramine on tema jaoks tava- ja loomupärane. Teenel ja vastuteenel rajanev juhtimine ei ole Eestis lubatav ega seaduspärane.

„On mõned patud, mida poliitikutele andeks ei anta ja üks neist on valetamine“, on öelnud Martin Helme.

Oleme seisukohal, et Martin Helme ei saa jätkata ministrina, sest ta on kahjustanud tugevalt Eesti huve – avaldame rahandusministrile umbusaldust.