VIDEO | Nii käivad asjad kaitseväes: ajateenijad sõimavad teineteist vahtussui

 (415)
Kaitseväe esindaja tõdeb, et selline käitumine pole sobiv

Sotsiaalmeediasse ilmus video ajateenijatevahelisest konfliktist, kus sõdur soovib suitsetama minna, seersant aga selleks luba ei anna.

Videos on näha, kuidas vene keelt kõnelev reamees soovib minna suitsetama, kuid seersant ütleb talle samuti vene keeles, et suitsetama ta minna ei või. Reamees proovib selle peale eestikeelset pöördumist, kuid vastus on endiselt eitav. Reamees toob aga enda õigustuseks selle, et ta on isegi saapad ära viksinud ning palub järgnevalt abi kasarmu korrapidajalt.

Hoolimata korrapidaja erapooletusest ei anna seersant endiselt reamehele luba minna suitsetama, lastes mõni hetk teisel sõduril esimese korraga suitsunurka minna.

"Miks?" pärib pika ninaga jäänud reamees. "Sest ta on normaalne," ja üritab tõlgi abil siis reamehele otsuseid selgitada. Reamees aga ägestub ja mõlemad hakkavad karjuma, kuid peale karjumist tekib mõlema suile ka kerge muie. Samas jätkub peale mõningast muigehetke ka ropendamine, misjärel selgitab seersant, miks teine sõdur võis suitsetama minna. "Tema ei mölise, tema ei riku eeskirju, tema kannab mulle alati ette, kui ta suitsule läheb," selgitas seersant. Vaidlus aga jätkus ning seersant palus lõpuks reamehel tema tuppa tulla.

Leitnant Simmo Saar kaitseväe pressijaoskonnast selgitas Delfile, et kaitseväkke väljaõppele tulnud noortelt oodatakse viisakat käitumist igal ajahetkel ja seda nii oma kaasteenijate, ajateenijatest ülemate kui alluvatega suheldes.

Seotud lood:

"Ülem peab olema nõudlik ja tagama oma alluvate distsipliini. Kui sõdur tunneb, et teda karistatakse põhjendamatult, on tal õigus pöörduda otsese ülema poole, informeerida probleemist enda rühma esindusmeest või kaitseväe peainspektoriteenistust," sedastas Saar ja lisas, et kaitseväelane peab jääma väärikaks ja olema kannatlik igas olukorras.

Videot vaadates on Saare sõnul näha, et viisaka suhtlemise ja väärikuse nõude vastu eksis nii ülema korraldust eirav reamees kui ülem ise. "Noormeestega kindlasti vesteldakse nii sobiva käitumise kui määrustiku järgimise teemal," kinnitas Saar.