VIDEO: Kaitseväelased ühendasid haiglatega jõud ning harjutavad suurõnnetuste lahendamist

 (13)

Homme lõpeb Kevadtormi raames peetud meditsiiniõppus TervEx, kus kaitseväelased lahendasid koos kiirabi-, haigla- ja häirekeskuse töötajatega masskannatanutega õnnetusjuhtumit.

Kolm päeva kestval õppusel on mitu etappi. Stsenaariumi järgi juhtus kaitseväe sõidukitega liiklusõnnetus, mille tulemusel sai kannatada ligi 50 inimest. Esimesena sündmuskohale jõudnud kiirabibrigaadid tegid koos kaitseväe parameedikutega kannatanutele triaaži ehk selgitasid välja, millised patsiendid vajavad abi esmajärjekorras. Seejärel transporditi kannatanud nii kaitseväe evakuatsioonisõidukitega kui tsiviilkiirabidega haiglasse, kus meedikud kontrollisid uuesti patsientide seisundit ning alustasid raviga.

"Õppuse põhieesmärk on treenida kiirabi, haigla ja kaitseväe koostööd ja see on sujunud. Esimesel päeval said kõik kannatanud päästetud," ütles õppuse juht kolonelleitnant Ahti Varblane. Ta lisas, et Eesti riigikaitses toetub tervishoiusüsteem tsiviilmeditsiinile, mistõttu on kahe struktuuri vaheline koostöö võtmetähtsusega.

Kolonelleitnant Varblane tõi veel välja, et õppusel osalenud kaitseväelased integreerusid väga hästi kiirabiga ning kaitseväe parameedikud paistsid silma korrektsete ettekannetega haigete seisundi kohta.

Õppuse hindajate meeskonna juht Veronika Reinhard ütles, et igapäevatöös tsiviilhaiglad nii sageli koostööd kaitseväega ei tee, samuti ei juhtu suurõnnetusi ei nii tihti. "Seetõttu on sellised õppused väga vajalikud, sest mujal pole meil võimalik kogemusi saada. Oluline on, et saaksime reaalses olukorras võimalikult hästi hakkama," lisas Reinhard.

Õppusel osaleb lisaks kaitseväele Tallinna kiirabi, Karell kiirabi, Rakvere haigla, Põhja-Eesti regionaalhaigla ning häirekeskus.