VIDEO JA FOTOD | Vabakonservatismi mõiste defineerinud Vabaerakonna suvepäevad kulmineerusid Artur Talviku rokk-kontserdiga

 (22)

Möödunud nädalavahetusel pärast esinduskogu arutelusid vabakonservatismi mõiste üle asusid Viljandimaale kogunenud vabaerakondlased suvepäevi pidama.

Reedel alanud ja poole laupäevani kestnud esinduskogu arutelude järel algasid Viljandimaal Sammulis Vabaerakonna suvepäevad, kus debattide ja spordivõistlustega sisustatud päeva lõpetas erakonna esimehe Artur Talviku rokk-kontsert.

Erakonnakaaslaste nõudmisel tuli tal korrata Status Quo omaaegset hitti "Rockin' All Over the World".

Vabaerakondlased defineerisid vabakonservatismi mõistet

Reede õhtul kogunenud Vabaerakonna esinduskogu ehk volikogu liikmed arutasid üheskoos mõiste vabakonservatism täpsema sisu üle ja leppisid kokku, millised on erakonna uue programmi peamised sõnumid.

Kõik suured Eesti erakonnad tahavad riiki juhtida väga tsentraliseeritult. "Meie jaoks algab ühiskond vabast kodanikust, kes vastutab oma tegude eest," ütles Vabaerakonna esimees Artur Talvik.

"Vabakonservatism on mõistlike inimeste ilmavaade," ütles Andres Ammas, "Sellised inimesed hoiavad ikka jalad maas, aga on varmad haarama uute lahenduste järele, mis meie eluolu parandavad. Nii luuaksegi sild avatuse ja oma juurte vahel."

"Just vabakonservatism võib tänase eri poolustele jagunenud Eesti ühiskonna taas kokku tuua," tõi välja nüüdseks endine esinduskogu esimees Jaanus Ojangu.

Seotud lood:

Vabaerakondlased: soovime olla ettevõtlust toetava maksukeskkonna loomise eestkõnelejad

Vabaerakonna esinduskogu arutas ise hakkama saavate inimeste Eesti jaoks olulist ettevõtluse tugevdamise teemat ja otsustas olla 2019. aasta riigikogu valimiste ühe võtmeteema, ettevõtlust toetava maksukeskkonna loomise eestkõneleja. "Eesti väärib täiesti uut, nüüdisaegset ja ettevõtjasõbralikku maksukeskkonda, mille veduriks on ise hakkama saav inimene," ütles Vabaerakonna juhatuse liige Vahur Kollom. "Sealjuures peab lõppema ettevõtluskeskkonda halvendav maksudega mängimine peab," sõnas Kollom.

Esinduskogu töö tulemusena valminud poliitilises seisukohas, mis saab 2018. aasta keskpaigas valmiva programmi aluseks, seadsid erakonna liikmed eesmärgiks kaotada sotsiaalmaksu kohustuslik igakuine miinimummäär ja võtta kasutusele tunnipõhine palgaarvestus, mis toetab väikeettevõtjat, soodustab osaajaga töötamist ja paindlike töövormide tekkimist ning kehtestab sotsiaalmaksu ülempiiri

Samuti soovib Vabaerakond muuta maksude deklareerimise tähtajad paindlikumaks. Sealhulgas muuta käibemaksudeklaratsiooni ja selle lisa esitamise tähtpäevaks ülejärgneva kuu 10. kuupäev.

Veel on erakonnal plaanis parandada koostöös ettevõtjatega kutsehariduse kvaliteeti ja tagada tööjõuturule vajalikud spetsialistid. "Noortele peab selgitama kutsehariduse võimalusi ja eeliseid," kirjutatakse poliitilises seisukohas.

Ühtlasi soovitakse suunata maksustamise koormus tööjõumaksudelt, aktsiisidelt ja ressursimaksudelt tulemi maksustamisele ehk tulumaksule, käibemaksule ja varamaksudele.

Esinduskogu esimees Haukanõmm kavatseb tõstatada asendusemaduse ja eutanaasia temaatika

Vabaerakonna üheksandat korda kogunenud esinduskogu eestseisusse valiti Monika Haukanõmm, Siiri Käpa ja Silver Liiv.

Hääletustulemuse järgi sai esinduskogu esimeheks Haukanõmm, kes kavatseb suurte teemadena tõstatada meditsiinisüsteemi kriisi lahendamise, aga ka asendusemanduse legaliseerimise Eestis ning algatada erakonnas ja ühiskonnas debati väärika vananemise teemal, mis hõlmab ka eutanaasiat. "Eutanaasia on väärtuseline teema ja selles osas on mitmel riigil kogemusi, mis näitavad, et seda ei saa vaadata mustvalgelt "elu võtmise seadustamisena", vaid eriti pikalt ja raskelt haigete inimeste puhul võib see olla haige jaoks inimväärikuse säilitamise ja põrgulike piinade lõpetamise küsimus," ütles Haukanõmm Delfile.

Ta lisas, et Vabaerakond peab oluliseks e-tervise edasiarendamist, mis teeks patsiendite teenindamist oluliselt tõhusamaks. "Eesti e-tervise süsteem ei arene. Digiretseptist ja digiloost ei piisa, tuleb liikuda erinevate andmete täielikule seostamisele ning luua igale patsiendile personaalne konto, mis hõlmab kõiki inimese tervise jaoks olulisi andmeid. See kindlasti teeks arstide tööd oluliselt kiiremaks ja kvaliteetsemaks. Skandinaavias juba luuakse selleks õiguslikku baasi," märkis Haukanõmm.