VIDEO JA FOTOD | Mart Helme kriitika venelaste aadressil mõjus Jüri Ratasele nii, et ta lajatas: te õõnestate Eesti riiki!

 (933)

Riigikogu infotunnis läks luureskandaaliga seoses verbaalseks madinaks Helmede ja Jüri Ratase vahel. Näiteks Mart Helme viitas, et Ratas ei saa mitte midagi aru. Ratas torkas vastu: "Te õõnestate Eesti riiki."

Helmed pöördusid Ratase poole seoses Deniss Metsavase ja tema isa kinnipidamisega möödunud nädalal. Martin Helme uuris: "Seda Metsavast on ka reklaamitud kui integratsiooni plakatipoissi ja teda edutatigi selle tõttu, et ometi leidus ka üks meie oma venelane, keda edutada kõrgele kohale, aga tuli välja, et oma oli ta siiski hoopis ühele teisele riigile. Kas valitsus teeb sellest mingid järeldused? Kas luure teeb sellest mingid järeldused ja hakkab rakendama erilist, tihedamat lisakontrolli ..."

Ratas kostis: "Põhiseadus § 12 on järgnev: kõik on seaduse ees võrdsed, kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitilise või muude veendumuste, samuti varaliste ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Ma loodan, et see on üks, millest tuleks õppida."

Martin Helme torkas talle vastu: "Lugupeetud peaminister! Jaa, ma arvan, et seal põhiseaduses ei ole küll kirjas, aga kedagi ei tohi diskrimineerida ka selle eest, et ta on tuimakstegevalt rumal. Ja see jutt, mida praegu teie rääkisite ja mida räägib siis kogu meie n-ö ametlik propaganda, on lihtsalt tuimakstegevalt rumal, et me keeldume nägemast riske. " Ta ütles, et Metsavase isa ja vanaisa on iseseisvuse vastu võidelnud. "Rahvus on motivaator, oluline osa identiteedist," arutles ta ja lisas: "Kui ei tehta järeldusi, suunate meid järgmistele luurealastele katastroofidele."

Seotud lood:

Ratas kostis, et põhiseaduse mõte on, et rahvusliku, rassilise, usulise ja ka poliitilise vihkamise õhutamine on seadusega keelatud. "Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel. See, mida te välja toote, on minu meelest lausa õõvastav, et kuidas te ütlete seda, et osa Eesti elanikkonnast siia ühel, teisel või kolmandal põhjusel ei kõlba. Nagu ma ütlesin, riigireetmine ei ole seotud sellega, missugune on selle inimese kodune keel või emakeel. Riigireetmine on seotud isikuomadustega, kahjuks negatiivsete isikuomadustega. "

Seejärel sai sõna Mart Helme: "Lugupeetud peaminister! Te ei saa mitte millestki mitte midagi aru. Ja ilmselt poliitilistel põhjustel, sest teie erakonnal on teatavasti koostööleping Ühtse Venemaaga, teie valijaskonnast enamuse moodustavad vene rahvusest inimesed ja selge see, et selles olukorras te keeldute tõele näkku vaatamast." Ta ütles, et EKRE ei ole riiki reetnud erinevalt nendest vene rahvusest kõrgetel positsioonidel töötanud inimestest. "Kas te tunnistate fakti, et vene rahvus on lisariski moment ja siin ei ole inimõigustega ega põhiseadusega midagi pistmist? See ei ole diskrimineerimine, kui neid põhjalikumalt kontrollitakse ..."

Ratas ei jäänud vastust võlgu, vaid kostis: "Te õõnestate Eesti riiki." Ta lisas: "Ja ma usun, et ka nendes sõnades, mida te kasutasite oma küsimuse esitamisel, et lahterdada inimesi, kelle kodune keel on vene keel või kelle kodune keel on eesti keel, ja öelda, et ühed on siia sobilikud ja teised ei sobi siia mitte, ja kui venekeelses inimesed tahavad kuskile kandideerida, siis nad peavad mingisuguseid tihedamaid sõelasid läbima kui näiteks eesti rahvusest Mart või Jüri, siis ma arvan, et see kindlasti ei ole õigusriigi ega demokraatilise riigi aluspõhimõte. Ka siin saalis teie enda ametikaaslased on venekeelse emakeelega."