VIDEO ja BLOGI | Tanel Kiik väljus lahingust Martin Helmega võidukalt: riigi toetus võrdsuse eest võitlevate ühenduste taskusse jätkub

 (1494)
RTK asemel hakkab rahastust juhtima Sotsiaalministeerium

Tanel Kiik esitas eile Martin Helmele nõude: võrdsuse eest seisvate MTÜ-de rahastus olgu reedel kella kolmeks päeval taastatud. Viimane ei tundunud eilsel pressikonverentsil sellest eriti heidutatud olevat, väites, et kaikavedamine jätkub ka peale Kiige seatud tähtaega. Mis saab edasi?

Sellele leiti vastus tänaselt Sotsiaalministeeriumi pressikonverentsilt, kus sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond) ja sotsiaalala asekantsler Rait Kuuseavasid avalikkusele tausta teemal, kuidas riik strateegilisi partnereid hasartmängumaksust rahastab ning anti ülevaade ka edasistest sammudest.

Tuleb välja, et võrdsust taotlevate ühenduste toetus hasartmängumaksu vahenditest jätkub.

Kui siiani tegi Sotsiaalministeerium hasartmängumaksust toetatavate projektide korraldamisel Riigi Tugiteenuste Keskusega koostööd, viiakse esmaspäevaks rahastust puudutavad küsimused puhtalt Sotsiaalministeeriumi vastutusala sisse.

„Sotsiaalministeerium lõpetab koostöö Riigi Tugiteenuste Keskusega, et tagada riigi jaoks prioriteetsete valdkondade edendamisel parim sisuline koostöö riigi ja hasartmängumaksust toetust saavate strateegiliste partnerite vahel,“ märkis sotsiaalminister Tanel Kiik pressiteates. „Sotsiaalministeerium on Eesti sotsiaal-, tervise-, töö- ja võrdsuspoliitika eestvedaja. Inimeste toimetulek, tervis ja sotsiaalkaitse, sh eakate ja erivajadusega inimeste heaolu edendamine on sotsiaalministeeriumi pädevuses ja seega valdkondlikud otsused on ja peavad olema ministeeriumi teha. Meie ülesanne on nende valdkondade edendamine ja toetamine ning see peab jätkuma ka edaspidi.“

Seotud lood:

Sotsiaalministeeriumi ja Riigi Tugiteenuste Keskuse vahel on sõlmitud tugiteenuste osutamise kokkulepe, milles sisalduvad ka hasartmängumaksu seadusest rahastatavate toetuste väljamaksed.

„Arvestades sel aastal ilmnenud erinevaid seisukohti hasartmängumaksu seaduse tõlgendamisel on otstarbekas senist kokkulepet muuta ja jätkata hasartmängumaksu vahenditest toetuste väljamakseid strateegilistele partneritele ja väikeprojektidele sotsiaalministeeriumi vahetul korraldamisel,“ ütles sotsiaalminister Riigi Tugiteenuste Keskusele saadetud kirjas.

Taustast

Nädala eest kirjutatud otsusega lõppes võrdsuse eest seisvate MTÜ-de
(Eesti Naisteühenduse Ümarlaua SA, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus,
SA Eesti Inimõiguste Keskus) rahastamine hasartmängumaksust tulenevate vahendite seast. Sellise otsuse nimel töötanud rahandusminister Martin Helme (EKRE) nõuab kõnealuste ühingute rahastamist Sotsiaalministeeriumi rahatasku arvelt.

Tanel Kiik on märkinud Martin Helme ettepaneku peale, et selline variant pole hetkestes eelarvetingimustes mõeldav. Rahandusministeeriumile saadetu märgukirjas nõudis sotsiaalminister võrdsuse eest seisvate ühenduste rahastuse taastamist, ent mingeid tagajärgi mittekuuletumise puhul märgitud pole.

Ka peaminister Jüri Ratas viitas eilsel pressikonverentsil, et kõnealuste organisatsioonide rahastus täiel määral katkeda ei saa.

Sotsiaalministeeriumi pressikonverents 17.07
Pressikonverents on lõppenud.
Sotsiaalminister Tanel Kiik: Me ei taha panna ühendusi olukorda, kus neil on vaja oodata ära mingisugune õiguslik vaidlus.
Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse: Meie oleme valmis tegevusi sellisel kujul edasi koordineerima ega näe ka täna, et ei saaks edasi liikuda. Esmaspäeval leiavad aset viimased kohtumised, millega viiakse Riigi Tugiteenuste Keskuselt maksed üle Sotsiaalministeeriumi haldusalasse.
Sotsiaalminister Tanel Kiik: Vaidluste vältimiseks tuleb leida muud katteallikad või muuta hasartmängumaksu seadust. Seadusega on teatud summa aga hasartmängumaksu vahenditest Sotsiaalministeeriumile ette nähtud.
Sotsiaalminister Tanel Kiik: Kõik asjaosalised on selle otsusega kursis. See puudutab kokku 13 ühendust. Väljamaksed saavad teostatud lähipäevil.
Sotsiaalminister Tanel Kiik: Otsustasime, et me ei pane Riigi Tugiteenuste Keskust olukorda, kus neil tuleb otsustada, kumma ministeeriumi jutt on õige või vale. Toome nende toetuste korraldamise taas sotsiaalministeeriumi haldusalasse, et oleks tagatud järjepidev rahastamine.
Sotsiaalminister Tanel Kiik: oleme tänaseks suhelnud seitsme erineva riigiasutuse juristidega, kõik on saatnud signaali, et meie lähenemine on õiguspärane.
Sotsiaalminister Tanel Kiik: oleme tänaseks suhelnud seitsme erineva riigiasutuse juristidega, kõik on saatnud signaali, et meie lähenemine on õiguspärane.
Martin Helme ei pidanud Kiige nõuet miskiks, väites, et reedel kella kolmest ei juhtu midagi: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/blogi-ja-video-martin-helme-kiige-noudest-soodustuskelmuse-eest-voib-saada-viis-aastat-vangistust-homme-kell-15-ei-juhtu-midagi?id=90468227
Tanel Kiik lajatas eile Martin Helme ette ultimaatumi - kas maksad homme kella kolmeks toetused ära või...: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/tanel-kiik-esitas-martin-helmele-ultimaatumi-homme-kella-kolmeks-olgu-rahad-valja-makstud?id=90467451
Artikkel, mis kajastab rahandusministri kohust täitnud Raul Siemi (EKRE) otsust keerata võrdsuse eest seisvate ühingute rahastus kinni: https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/konservatiivide-voidukas-lahing-vordsust-taotlevate-uhingute-rahastus-jaab-katki?id=90419485
Lugu sellest, kuidas Varro Vooglaid ja Martin Helme kõnealuste ühingute rahastuse kinnipitsitamiseks juba talvel tööd tegid: https://epl.delfi.ee/uudised/martin-helme-nouab-tagasi-muuhulgas-ka-vahemustele-ebaseaduslikult-valjamakstud-toetusi-tanel-kiik-see-on-kuuniline-ja-pretsedenditu?id=89015615