VIDEO ja BLOGI | Ratas riigikogu infotunnis kurikuulsast telefonikõnest Kuusiku eksabikaasale: kui tuppa tulin, oli kõne juba peal

 (290)

Riigikogu infotunnis uurisid parlamendiliikmed peaminister Jüri Rataselt usalduse, valitsusjuhtide rolli ja EKRE retoorika kohta, samuti siseminister Mart Helme poolt umbusaldusavalduse ajal riigikogus öeldu kohta, nagu oleks Ratas lähisuhtevägivalla kahtlusega Marti Kuusiku eksabikaasale tehtud telefonikõne ajal tollelt küsimusi küsinud.

Selgelt ülekaalus olnud küsimused usalduse ning EKRE retoorika kohta tõstatas esmaspäevane umbusaldusavaldus siseminister Mart Helmele, mis ei läinud viie hääle puudumisel läbi.

Umbusaldusavalduse küsimuste-vastuste voorus esitas Helme väite, et peaminister Jüri Ratas küsis lähisuhtevägivalla kahtlusega Marti Kuusiku eksabikaasale tehtud telefonikõne ajal viimaselt küsimusi. Helme ütluse lükkas Kadri Simson pärast selle kontrollimist sealsamas ümber.

Sellest tulenevalt püüti tänases infotunnis korduvalt saada Rataselt vastust, miks Helme tema kohta valetas ning kuidas saab ta teda usaldada. Peaminister aga vastas, et Helme tunnistas oma eksimust ning vabandas.

"Kui sellest küsimusest rääkida sisuliselt, siis ma ei arva, et sellised telefonikõned, ma ei kiida neid kuidagi heaks, ma ei arva, et need on õiged sellises olukorras, kui üks osapool on väga selge rünnaku all, kes on ka kannatanu," ütles Ratas.

"Tõesti, nii nagu ma ütlesin Kuku raadios, ütlen ka täna, et see ei olnud minu initsiatiiv. Ma tulin, kui see kõne oli juba peal, teisest ruumist sinna tuppa sisse. Nii et ma ei kiida seda heaks, ma ei pea seda õigeks. Mart Helme puhul, ma saan aru, on panna väga hea, eks ju, Ratas ja Helme siin vastanduma. Te teate ju hästi, et siseminister selle umbusalduse ajal tegelikult korrigeeris oma vastust ja ütles, et ta sel juhul eksis."

Riigikogu infotunnis vastas küsimustele ka majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Kohalviibinud keskkonnaminister Rene Kokalt ühtegi küsimust ei küsitud.

Vaata infotundi täispikkuses:

RIIGIKOGU INFOTUND
Riigikogu infotund on lõppenud.
Ma saan teha, et kõik, kes on riigikokku valitud, peavad aru saama, et nad kannavad oma sõnade ja tegude eest vastutust, ütles Ratas.
Lauri küsib, mida võtab peaminister ette, et EKRE retoorika muutuks.
Ta aga lisab, et tuleb pingutada selle nimel, et poliitilises võitluses oleks vähem üksteisele jala taha panemist.
Ratas vastab, et ta ei tea, keda Lauri silmas peab, sest koalitsioonis on kolm erakonda.
Maris Lauri uurib peaministrilt, kuidas ta ei saa aru, et ühiskonna sidusust lõhub tema koalitsioonipartner.
Eesti keele komisjoni peab Ratas vajalikuks, sest eesti keele õppe kvaliteet ei ole see, mis ta 2019. aastal peaks olema.
Ratas ütleb, et need komisjonid olid arutlusel koalitsioonikõnelustel ning rahvastikukomisjonile mõeldi juba eelmises valitsuses.
Palling peab silmas eesti keele ja rahvastikuga seotud komisjone.
Kalle Palling küsib peaministrilt, miks peab valitsus pidu katku ajal ehk püksirihma pingutamise ajal luuakse kahte uut ja kulukat komisjoni.
Ratas on veendunud, et kõigi koalitsioonipartnerite soov on teaduse rahastust tõsta, nagu on kirjas ka koalitsioonileppes.
Akkermann juhib tähelepanu, et teaduse rahastuse tõstmise lepet ei allkirjastanud ainsa erakonnana EKRE ning küsib, mille põhjal uskuda, et teaduse rahastamine on valitsuse jaoks oluline.
Peaminister vastas, et suund on püüda avalikku sektorit efektiivsemaks teha.
Akkermann küsib peaministrilt, miks taganes valitsus teaduse rahastamise tõstmise lubadusest ja eelistas selle asemel valitsussektori töötajate arvu suurendada.
Annely Akkermann toob välja Martin Helme ütluse, et teaduse rahastust tõstetakse siis, kui raha puu otsas kasvama hakkab.
Ratas vastas, et tema ei tea uurimise detaile ning manitseb Mikserit mitte isiklikuks minema. Ta kinnitas taas, et tema küsimusi ei küsinud ja laidab otsust see kõne teha.
Sven Mikser tuleb tagasi Kuusiku eksabikaasale tehtud kõne juurde, mille kohta ütles Ratas, et selle kohta tuleb uurida politseist.
Ratas kommenteeris presidendi väidet, et Eesti välis- ja julgeolekupoliitika muutub, et ta garanteerib, et seda ei juhtu.
Ratas vastas, et kohtumine aitas tugevdada sidet teiste riikidega ja oli välis- ja kaitsepoliitika kuvandi ning seisukohtade osas väga oluline. Ta lisas, et seal olid ka kübervaldkonna ettevõtted ja idufirmad, kellega sai kahepoolse kontakti luua.
Jätkuks küsib ta Bilderbergi kohtumise kohta - kas Eesti valitsusjuhina oli Ratasel sealt midagi kasulikku kõrva taha panna?
Urve Tiidus mainib, et lubatud palgatõusu RES ette ei näe ja see on murekoht. Ratas vastab, et palk on siseturvalisuse valdkonnas oluline, kust praegu lahkuvad inimesed vanuse tõttu, ning palgaküsimuses tuleb ajaga kaasas käia.
Ratas vastas taas, et tema vestluses küsimusi ei küsinud.
Urmas Kruuse küsib uuesti, kes Kuusiku eksabikaasaga telefonis rääkis.
Ratas vastas, et ta tuli ruumi, kui kõne Kuusiku naisega juba käis, tema selles vestluses ei osalenud ja kinnitas taas, et ta ei pea seda tegu õigeks.
Mikser: Vääriks täit selgust, kes tegi ettepaneku Marti Kuusiku eksabikaasale helistada - kui see ei olnud Marti Kuusik ega peaminister ise? Kuidas te lubasite millelgi sellisel oma juuresolekul toimuda?
Ratas vastas, nagu ennegi, et Helme vabandas oma eksimuse pärast.
Sven Mikser pöördub tagasi Marti Kuusiku naisele tehtud kõne juurde. Talle tundub, et see oli Helme teadlik katse, et Ratase kohta parlamendi ees valetada. Ta küsib, kas peaminister usaldab siseministrit.
Ratas: "Kui hea näitleja keegi on, seda hindab igaüks ise. See on retooriline küsimus ja ma jään vastuse võlgu."
Kalle Laanet peaministrile: kui hea näitleja on Mart Helme ja kas Eesti riigi juhtimine on näitlemine?
Ratas vastas Randpere, et viimane ei ole tema õpetaja ega käskija, mida tal tuleb teha või öelda. "Ma arvan, et sa lähed liiga kaugele," lisas ta Randpere otsust Piibel mängu tuua.
Randpere toob välja, et Ratas ennastki on viimasel ajal valetamisega tabatud - koalitsioon EKREga oli algselt välistatud ja hiljutine taganemine teaduse rahastamise tõstmisest. Kas oled valmis käsi piiblil vanduma, et Helme valetab, aga sina ei valeta?
Ratas vastas, et Helme ütles juba umbusaldusavaldusel, et ta eksis oma väitega, nagu oleks Ratas Kuusiku naisele tehtud kõne ajal ka ise küsimusi küsinud.
Valdo Randpere küsib peaministrilt, kumb Kuusiku naisele tehtud kõne osas valetab - kas Ratas või Helme?
Peaminister vastas, et kuivõrd uue koalitsiooniga on loodud uus rahvastikuministri ametikoht siseministeeriumis, siis töökorraldust tõesti muudetakse. "Proportsioone ei oska öelda, aga jämedalt võetuna tänasest osakonnast ⅓ liigub siseministeeriumi alla," ütles Ratas.
Helmen Kütt küsis peaministrilt lasteosakonna n-ö lahkulöömise kohta.
Ratas vastas, et peab Raiki pakutud suunda õigeks ja õiglaseks, aga kui suures osas ja RES-i võimaluste raames seda teha saab, tuleb hinnata.
Katri Raik küsib peaministrilt, kas idee, et osa ressursisaaste- ja keskkonnatasudest, mis oleks 20 miljonit, läheks tagasi Ida-Virumaale, et toetada ettevõtlust, leiaks tema toetuse.
Ratas ütles, et fossiilsete kütuste vähendamine on õige suund, mille juures ei saa sotsiaalmajanduslikku aspekti kõrvale jätta. Ta ütles, et lühiajaliselt tuleb läbi mõelda, mida teha, et tagada Eesti varustatus energiaga. Teiseks, kuidas minna edasi põlevkivi rafineerimistehase ja õli tootmisega. Kolmandaks teha kõik selleks, et stimuleerida ja motiveerida tööstusparke, mis on ka Ida-Virumaa programmi üks osa.
Katri Raik peaministrile: Mis on valitsuse konkreetne plaan, et septembris oleks 1300 sundpuhkusele saadetud Ida-Virumaa inimesel kuhugi tööle minna?
Aas vastas, et see tuleneb sellest, et vähenenud on Euroopa Liidu rahastus. Ta tõdes, et eelarve võimalused on täna sellised nagu nad on, aga loodetavasti selguvad tulevikus võimalused saada liidult täiendavaid vahendeid, millest jätkub omavalitsustele.
Aivar Sõerdi küsimus Taavi Aasale: MKM eelarvestrateegia osa vaadates jäi silma rahastus kohalikele teedele, mis järgmistel aastatel aina väheneb. Miks? Seal ei ole raha üle, vaid puudu.
Peaminister vastas, et riiki ei ole hävitatud, aga tõdeb, et teatud küsimustes on tema nägemus olnud teistsugune.
Küsimus Uno Kaskpeidilt, mida arvab peaminister selle kohta, et saalisistujad on 17 aastat riiki hävitanud.
Ratas vastas, et eksida on inimlik ja seda tunnistada, mida Helme ka tegi. "Valetada ei saa ja ei tohi ning see ei kuulu meie töö juurde," lisas ta.
Sikkut lisas, et siseminister kinnitas pärast esmaspäevast umbusaldusavaldust, et kõik võivad eksida ja see ei ole valetamine. Sikkut küsib: mitu korda tunnis võib siseminister eksida, et ta oleks endiselt usaldusväärne ja pädev oma tööd tegema?
Riina Sikkut: kas teie usaldate Mart Helmet siseministrina?
Ratas vastas Sõerdile, et Linnahalli investeering on topanud, kuid näeb, et koostöö aitab sellega edasi liikuda. "Omavalitsused on iseseisvad ja on nõus Linnahalli kordategemisse panustama," ütles peaminister.
Aivar Sõerd RES-i kohta: Tallinna Linnahalli investeering pidi olema 2018., 2019. ja ka 2020. aasta eelarves, aga see lükati taas edasi. Mitu korda seda edasi lükatakse?
Rõivas küsib RES-i kohta, kuidas on 600 miljonit eurot välisvahenditest ette nähtud riigieelarve positsiooni parandamiseks.
Taavi Rõivas ütles peaministrile, et kuivõrd Helme Kuusiku juhtumit avalikult kommenteeris, siis pidi ta järelikult mittesekkumise kohta Ratasele valetama.
Ratas kinnitas, et lähisuhtevägivalla kahtlusega Marti Kuusiku juhtumi asjus menetlus veel käib.
Peaminister vastas, et Helme on talle mitu korda öelnud, et ta ei astu ühtegi sammu Kuusiku menetluse asjus. "Tema kinnitus näitab, et ta suhtus väga tõsiselt, et uurimisorganid saavad teha oma tööd," ütles Ratas.
Taavi Rõivas küsib peaministrilt Helme esmaspäevase väljaütlemise kohta, et Marti Kuusiku kriminaalasja pole enam olemas ja see läbi kukkunud, kuigi ametlikel andmetel selguvad tulemused alles jaanipäevaks. "Kas peate kohaseks, et minister, kes pääseb tundlikule informatsioonile ligi seda niimoodi avaldab?"
Ratas märgib Ossinovskile vastuseks, et silda on ehk parem süüdata hoopis opositsioonil. Ta lisas, et EKRE retoorika on muutunud ja peab edasi muutuma, sest ei ole piisav.
Ossinovski peaministrile: Kaua te peaministrina sellist koalitsioonipartnerit ja siseministrit talute, kes ei jaga ei teie ega ühiskondlikke väärtusi?
Ossinovski märgib, et kui peaminister ehitab silda, siis paneb siseminister seda tagantpoolt põlema.
"Opositsiooni üle tulla on keeruline, aga üleminekuperiood peab ühel hetkel lõppema," lisas Ratas.
Peaminister vastas, et Eestis tuleb austada kõiki olenemata poliitilistest vaadetest, soost, tõekspidamistest. Ta kinnitas, et teeb kõik, et ehitada Eesti ühiskonnas sildasid, millest peaks aru saama ka kõik poliitikud. "See on tunnetuse koht, kas sellest saadakse aru ja tahetakse aru saada," ütles Ratas.
Ossinovski küsis, kas peaministri hinnangul on Eesti poliitikal vaja Helme värsket vaadet, millest Helme kõneles.
Jevgeni Ossinovski küsimus peaministrile tulenes esmaspäeva õhtusest umbusaldusavaldusest Mart Helmele, kus siseminister ütles, et sügavalt stageneerunud Eesti ühiskond vajab lahtiraputamist ja Eesti poliitiline stiil vajab šokeerimist. Helme peab end üheks raputajaks.
Riigikogu infotund algas. Kohal on 40 riigikogu liiget, puudub 61.