VIDEO ja BLOGI | Peaminister valitsuse pressikonverentsil: idavirumaalasi, keda ohustab töökaotus, tuleb hoida

 (174)

Tänasel valitsuse pressikonverentsil kinnitas peaminister Jüri Ratas, et Ida-Virumaad tabavat töötuselainet võtab valitsus väga tõsiselt ning tegutseb, et olukorda lahendada.

"Üks on selge - neid inimesi, kes teevad seda ülivajalikku ja väga spetsiifilist tööd, tuleb hoida," ütles Ratas.

Ta tõi välja, et probleemi lahendamiseks on mitu võimalust laual - Riigieelarve strateegia aruteludel kaaluti põlevkivi rafineerimistehast ja Eesti Energia pingutab selle nimel, et teha uus õlitehas, mis on eeldus oleks poolrafineerimise eeldus.

Ratas lisas, et valitsus kaalub kindlasti ka elektrienergia julgeoleku reservi või strateegilise varu võimalusi. "Jah, see võib-olla tähendab ka, et tuleb inimesi hoida palgal ja nad reaalselt igapäevaselt tööd ei tee," tõdes peaminister.

Rahandusminister Martin Helme tõi aga välja, et kui katlad seisavad, aga inimesi hoitakse palgal, siis tähendab see suurusjärgus 10-20 miljonit eurot kulu, millest tulu tagasi ei saa.

Helme täpsustas ka, et kui räägitakse, et tänavu kaotab töö kuni 1500 kaevurit ja energeetikut, siis on nende hulgas juba 450 inimest, kes erinevatel põhjustel enam ei tööta. Helme sõnul on need pensionile läinud inimesed, koondatud töötajad ja need, kelle tööleping on lõppenud. "Kui elektrihind ei muutu, siis umbes sama suurusjärk tuleb aasta lõpuks juurde," ütles rahandusminister.

Seotud lood:

Ka teised valitsuse pressikonverentsil viibinud ministrid - sotsiaalminister Tanel Kiik ja kultuuriminister Tõnis Lukas - kinnitasid, et annavad omaltpoolt panuse, et Ida-Virumaad tabanud olukord laabuks.

Lisaks sellele peatuti tänasel valitsuse pressikonverentsil pikemalt ka tervishoiutöötajate palgatõusul ning Christopher Nolani suurfilmi võimalikel Tallinna võttepaikadel.

Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverents on lõppenud.
Rahandusminister lisab samal teemal, et antud probleem vajab püsivat lahendust, mille nimel ka töötatakse. Lähiajal on oodata otsust.
Kui kodakondsus on antud, siis ei saa nendelt inimestelt passi ära võtta, kinnitab peaminister.
AK: Mida kavatseb valitsus Abhaasia eestlaste osas?
Helme vastab, et Särg heideti erakonnast välja põhikirja rikkumise pärast ja soovib talle edaspidiseks head.
Delfi küsib rahandusministrilt EKRE-st välja heidetud Indrek Särje kohta - mis rolli mängis selles Helme ja miks Särg välja visati?
Kultuuriminister pöördub tagasi Nolani filmi juurde - võttepaikadeks on ka Pärnu maantee ja Linnahall.
Helme nendib, et on võimalik mõõta, kelle elektrit me tarbime, aga kui 20% elektrist turul on oluliselt odavam kui teistel, siis on meie tootjal oma elektrit müüa väga keeruline. Siin on vaja nii Eestilt kui ka teistelt riikidelt poliitilist otsust ja see vajab ilmselt seadusemuudatust, ütleb rahandusminister.
Rahandusminister kommenteerib Tallinna TV küsimust Venemaa elektri reguleerimise kohta.
Peaminister vastab, et tema teada on võttepaigad ka kesklinn ja mereäärsed piirkonnad.
Kanal 2: Kas on ka mõni ilusam võimalik võttepaik, millest on Nolani filmi osas juttu olnud?
Ta märgib, et töötukassa toetab piirkonnas tööandjat, kes palkab vähemalt viis töötajat. Töötukassa tähelepanu on Ida-Virumaale suunatud, sest seal on aga kaks korda kõrgem töötus kui mujal.
Sotsiaalminister Kiik lisab, et töötuks jäävaid idavirumaalasi abistatakse töötutoetuse- ja hüvitistega.
Kultuuriminister ütleb omalt poolt, et kui osa idavirumaalastest peab endale uut perspektiivi otsima ja keeleoskus seda takistab, siis aitavad neid tasuta keelekursused Narvas ja teistes Ida-Virumaa linnades.
Kui me hoiame kaevandusi reservis, see tähendab 10-20 miljonit eurot kulu, millelt tulu tagasi ei saada, märgib Helme.
Probleemi tuum on CO2 kasvanud hind ja see, et EL-is fossiilsetest allikatest toodetud elekter on turul asendunud odavama Venemaal fossiilsetest allikatest toodetud elektriga.
Ta ütleb, et probleem on kaua küpsenud, mitmetahuline ja valitsusel on mitu varianti, kuidas seda lahendada.
Rahandusminister Martin Helme räägib, et on kohtunud Eesti Energia juhtidega ning plaanib ka Ida-Virumaale kohale sõita.
Ratas lisab, et uued lahendused on laual ja ehk tuleb ühel hetkel hoida inimesi palgal, kui nad tööd ei tee. Eesti Energia on peaministrile öelnud, et enne septembrit otsuseid ei langetata.
Üks on selge - neid inimesi, kes teevad seda ülivajalikku ja spetsiifilist tööd, tuleb hoida, ütles peaminister.
Peaminister kinnitab, et valitsus võtab Ida-Virumaa olukorda väga tõsiselt.
AK: Kas valitsusel on plaan Ida-Virumaa töötuselaine olukord lahendada?
Christopher Nolan ja Mihhail Kõlvart on selles küsimuses ühel pool joont ja leiavad lahenduse, arvab Ratas, kes selles osas ka Tallinna linnapeaga kohtus.
Peaminister peatub taas Nolani filmil. See on tema sõnul suur tunnustus nendele, kes on Eesti filmindust aastaid arendanud, et rahvusvahelise filmimaailma hiid tuleb siia filmi tegema.
Pikaajalise sihiga on ka soov luua Tallinna haigla, mis tõstab tervishoiuteenuste kvaliteeti, märgib Kiik.
Kiik toob välja, et arutlusele toodi täna ka inimeste omaste hoolduskoormus, mis on väga kõrge. Ministri sõnul on riigi roll ja kohustus neid inimesi selles toetada.
Teise pensionisamba arutelud jätkuvad, sest seda tuleb vaadata nii tänaste kui ka tulevaste pensionäride lõikes ja lähtudes tervikpildist, sõnas Kiik.
Järgmisena räägib sotsiaalminister Tanel Kiik, kes toob välja otsuse toetada varasemaid valitsuse kokkuleppeid tervishoiuvaldkonna palgatõusu osas.
Ta räägib ka Nolani filmi tähtsusest nii Eesti filmitööstusele ja -tegijatele kui ka laiemast majanduslikust kasust.
Lukas võtab sõna Christopher Nolani suurfilmi osas, mille võimalik võttepaik Laagna teel on avalikkuses palju furoori tekitanud. Tema sõnul on Tallinna linnal oma liiklusplaani ja -tingimuste koostamisel otsustav sõna ja õigus neid otsuseid langetada. Ta lisab, et kellelgi ametlikul positsioonil ei ole õigust seda kritiseerida.
Järgmisena räägib kultuuriminister Tõnis Lukas.
300 000 eurot eraldati Helme sõnul ka siseministeeriumile, et katta pärast valimisi loodud rahvastikuministri kulud.
Rahandusminister Martin Helme räägib järgmiseks tervishoiutöötajate palkadest. Kuna seda riigieelarvest ei kaetud, tuli eraldada sotsiaal- ja justiitsministeeriumile 2,8 miljonit eurot.
Kolmandana mainib peaminister Eesti taotlust saada ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks. Selle kaudu on Eesti saanud Ratase sõnul palju rahvusvahelisi sidemeid.
Teine hea uudis on see, et valitsuse istung oli edukas. Otsustati toetada Euroopa Komisjoni liikme kandidaadina Kadri Simsonit.
Jüri Ratas teatab alustuseks, et tal on kaks head uudist. Esimene neist on, et hinnang sellele, kui hea on elu, on Eestis 2016. aastaga märgatavalt tõusnud.