VIDEO JA BLOGI | Arengud koalitsioonikõnelustel: käitumisjuhendid ministritele ja keskmine pension tulumaksuvabaks

 (242)

Riigikogus jätkusid täna koalitsioonikõnelused Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Kell 19 anti arengutest aru pressikonverentsil.

Reformierakonna juhi ja tulevase peaministri Kaja Kallase sõnul räägiti täna pikalt korruptsioonivastasest võitlusest ning vaadati üle GRECO (Euroopa Nõukogu korruptsioonivastane järelevalveorgan)ja Korruptsioonivaba Eesti soovitused selles küsimuses.

"Töötame välja huvide konflikti vältimise juhised ministritele," ütles Kallas. "Tuleme välja seaduseelnõuga, mis sätestab ka poliitilistele nõunikele majanduslike huvide deklareerimise kohustuse."

Samuti lepiti kokku, et erakondade riikliku rahastamise komisjoni õigusi tuleks laiendada. Näiteks sedasi, et komisjon saaks vaadata nii erakondade tulu- kui ka kuluridasid.

Juttu tuli ka poliitiliste-ideoloogiliste MTÜde rahastamisest, mille toetamist ja aruandeid tuleks muuta läbipaistvamaks. "Et kust nende raha tuleb, sest kui nad poliitilisi protsesse väga selgelt mõjutavad, siis peaks see olema samamoodi avalik nagu ka erakondade rahastamine," ütles Kallas.

Uus koalitsioon plaanib luua koosloome keskkonna, kus inimene saab jälgida, kus kohast mingisugune eelnõu tulnud on, kes ja milliseid muudatusettepanekuid sinna esitanud on - seda kõike mitte ainult riigikogu, vaid juba ministeeriumi tasandil. See aitaks näidata ka lobistide tegevust.

Seotud lood:

Keskmine pension tulumaksuvabaks

"Otsustasime, et teisest pensionisambast vabanevat raha kasutame pensionivahendite puudujäägi katteks, keskmise pensioni tulumaksuvabastuseks ja täiendavaks pensionitõusuks," ütles Kallas. "Keskmine pension muutub tulumkasuvabaks selliselt nii töötavatele kui vanaduspõlve pidavatele pensionäridele."

"Palusime rahandusministeeriumil teha arvutusi, kas on mõistlik teise pensionisamba maksed taastada, sest laen on odavam, kui maksta seda tootlust pikas perspektiivis kinni, aga rahandusministeerium tuleb siis oma numbritega tagasi," lisas ta.

Ajakirjanike küsimuste peale, mida räägiti lobistide tegevuse ja katuserahade jagamise teemal, ütlesid koalitsioonikõneluste läbirääkijad Kaja Kallas ja Mailis Reps, et teemasid küll arutati, kuid konkreetseid otsuseid ei langetatud.

Koalitsioonikõneluste pressikonverents 20.01
Pressikonverents lõppes.
Koroonapiirangud üle Eesti. Kallase sõnutsi seda pole arutatud. Küll aga on plaanis sellest rääkida teisipäeval, kui uus valitsus peaks ametisse saama. Teisipäev on igal nädalal päev, mil valitsus kohtub teadusnõukojaga.
Positsioone ja ametikohti arutatakse Kallase sõnutsi järgmistel päevadel.
Kallas sõnab, et mingil kujul regionaalseid investeeringuid peab saama teha. Tema sõnutsi katuserahade süsteem sellisel kujul ei tööta hästi. Et saadikutel oleks võimalus mõjutada rohkem riigieelarve arutelusid ja rahade suunamisi, sellega ollakse Kallase kinnitusel päri.
Katuserahade osas mõtiskletakse koos edasi, räägib Reps.
Võimestamine ja tugevdamine - koalitsioonileppesse läheb ERJK eesmärkidega seonduv kirja nõnda.
Mida tehakse lobistidega? Selle osas detailseks ei mindud, aga teema on laual.
Kõik on praegu plaani tasandil, mingeid konkreetseid sõnastusi seadusemuudatuste jaoks pole.
Poliitiliste MTÜde kohta ütleb Kallas, et kui rahastus on avalik, siis on selge, kust ideed tulevad. Kas kallutatud rahastajate poolt; kuidas otsuste kujunemisprotsess on.
Reps räägib, et täna oli heade uudiste päev. Pensioni lahkujate (teisest sambast lahkujad - toim) arvelt tagasitulev raha oluline, sest täidab puudujäägi ning annab juurde lisavõimalusi tänastele pensionäridele.
Teise samba puhul arutati, kas riigipoolsed maksed taastada. Selle osas oodatakse vastust rahandusministeeriumilt. Praegu vabanevat raha kasutatakse muu hulgas ka pensionitõusuks ning selleks, et pension oleks tulumaksuvaba.
Poliitikaga seotud MTÜde rahastust tahetakse muuta avalikuks sarnaselt erakondadele. Seadusloomet soovitakse samuti teha läbipaistvamaks.
ERJK peab Kallase sõnutsi saama juurde pädevust. Võib-olla on vaja võimekust suurendada - et neil oleks võimalus ka hinnata seda, mis on erakondade tulude kõrval kulud.
Kallas sõnab, et riigi valitsemine peab olema aus ning rahajagamine läbipaistev. Täna arutati ka võitlust korruptsiooniga. Kallasel on hea kogemus koostööst Korruptsioonivaba Eestiga. Ministritele töötatakse välja juhised, kuidas huvide konflikti vältida. Suunised tehakse ka ministrite poliitilistele nõunikele.
Üks asi on ministriterindel selge - Reps jääb kõrvale. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mailis-reps-ei-jatka-valitsuses?id=92321823
Ülevaade tänasest valitsuse pressikonverentsist. Tulevane eksminister Reinsalu on senise võimupartneri suhtes kriitiline. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-blogi-reinsalu-keskerakonna-korruptsioonijuhud-on-muutunud-kull-harvemaks-ent-valjapressitavad-summad-on-lainud-suuremaks?id=92323099
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-millal-ma-seda-veel-lugema-pidin-vaata-kuidas-reps-nahvab-kuriteokahtlustust-puudutava-kusimuse-peale?id=92322593
Kallas: Ida-Virumaal on ette nähtud õiglase ülemineku fond, et seal tekiks uus tööstus. Regionaalpoliitiliselt oleks vaja luua tingimused, et seal oleks võimalik ettevõtteid luua, inimestele tööd pakkuda ning seal oleks kiire internet. Meil on terve rida detailsemaid mõtteid, mis vajavad detailsemaid lahtikirjutusi. Regioonides toimuv on igal juhul oluline.
Ministrikohtade selgumise täpset aega veel ei osata öelda, kuid arutelu alla võivad need tulla nädalavahetusel.
Kallas: kui sektor jääb tööjõu taha, siis on võimalik tööjõudu kaasata. Aga nende reeglite paindlikumaks muutmine on oluline. Reps: Siin on mitu aspekti. Osa töölisi ei saanud Ukrainast välja. Teine aspekt on Eesti elanike turvalisus. Kui on kokku lepitud, et 14 päeva ollakse isolatsioonis, siis sellega peavad ka tööandjad arvestama.
Kallas: meil on teatud valdkondades koroonakriisi tõttu tööpuudus, aga teiselt poolt on teistes valdkondades tööjõupuudus. Ehk kui on tööjõupuudus, siis on võimalik täiendavat tööjõudu kaasata. Aga selle konkreetse välismaalaste seadusega, mis on riigikogus, me kindlasti edasi ei lähe.
Küsimus tasuta ühistranspordi kohta. Kallas: Me leppisime esimesel päeval kokku, et see, kuidas ühistranspordikeskused korraldavad oma regioonis transporti, on nende vaba valik. Ehk siis kas rõhutakse rohkem kvaliteedile ja võrgu tihendamisele või on seal piirkonnas rahaline mure ja soovitakse sootuks tasuta transporti pakkuda.
Reps: Kodakondsuse diskussioon oli vajalik, sest me saime üsna selgeks, et millised on mõlema erakonna ootused ja takistused ning kuhu me edasi liigume.
Reps: maapiirkondade tasakaalustatud areng - ettevõtlustoetus on oluline. Kohalike omavalitsuste puhul on meile oluline, et koostöö oleks sujuv.
Reps: Oli suuremahuline päev.
Kallas: Leppisime kokku, et kõik peremudelid on Eestis kaitse all ja me otsime seda konsensust riigikogus fraktsioonide üleselt, et kõik peremudelid saaksid võrdse kaitse. Abielu mõistet keegi muutma ei lähe, küll aga me teame, et on erinevad perekonnad ja peaksid olema samasugused õigused. Me otsime erakondade ülest konsensust selleks, et saabuks rahu maapeale ja me ei peaks nende teemadega rohkem tegelema.
Kallas: Oluline on Eestist väljaspool elavate eestlaste kaasamine, et neil jääks side Eesti ja oma juurtega.
Kallas: kodakondsuspoliitikas me mingeid muudatusi ei tee. Meie mõlema eesmärk on see, et Eesti kodanikke tekiks juurde. Kuivõrd keelenõu on oluline, siis leppisime kokku selles, et keeleõppe saamine ei tohiks saada probleemiks kodakondsuse saamisel.
Kallas: Võrdõiguslikkus on oluline. On oluline, et kõigil oleksid võrdsed võimalused ühiskonnas kaasa löömiseks. Avaliku sektori tööpoliitikas tuleb seda arvesse võtta. Ka planeeringute puhul. Aga näiteks ka mänguväljakute puhul peame arvestama, kas seal on ainult poistele mõeldud asjad või on seal ka tüdrukutele mõeldud.
Kallas: Põllumajanduses on suur rõhk erinevate digi- ja rohelahenduste kasutuselevõtuks. Omavalitsuste tulubaas ei vähene.
Kallas: Jätkame võitlus selle eest, et põllumeestele antavad toetused oleksid võrdsed. Mahetoit peaks jõudma Eesti lasteni.
Kallas: Maaelu puhul tuleb luua võimalusi, et ettevõtted saaksid maal tegutseda ja inimesed seal elada. Oluline on, et kõikides Eesti paikades oleks kiire internet. Selle kavatseme välja ehitada. Teine mure on selles, et ettevõtted ei pääse hästi kapitalile ligi. Pakume välja laenu- ja käendusmeetmeid turutõrkest üle saamiseks.
Kaja Kallas soovis õnne ametisse astunud USA presidentile Joe Bidenile palju õnne ja jõudu.
Pressikonverents algas.