VIDEO, FOTOD ja BLOGI | Koalitsioonikõnelused jätkuvad: Kallas ja Reps nentisid, et Eesti maine on viimase kahe aastaga kahjustada saanud

 (953)

Täna kell 15 andsid koalitsioonikõnelustel Keskerakond ja Reformierakond teada, mida nad arutasid siseturvalisuse, julgeolekupoliitika ning välispoliitika teemadel.

Reformierakonna juht Kaja Kallas ning Keskerakonnast koalitsioonikõnelusi juhtiv Mailis Reps kõnelesid, kuidas idapiiri väljaehitamine on seni oluline.

Kaja Kallas märkis, et riigieelarve seis on väga nadi ehk raha on vähe. Eesti kaitsetööstuse kaasamine annaks teha tõenäoliselt paremad kokkulepped, lisaks saaks toetada Eesti majandust.

Peale selle nentisid mõlemad, et Eesti maine on kahjustada saanud ja nüüd tuleb tööd teha, et jälle maine taastada.

Lisaks küsiti Kallaselt Keskerakonna korruptsioonikahtlustuse kohta. Kallas nentis, et see skandaal on probleem. "Aga selles osas on kaks poolt: üks on see, millega tegelevad õiguskaitseorganid, teine on politiiline, mille eest võttis Jüri Ratas juba vastutuse. Riik ei saa jääda ilma valitsuseta."

Koalitsioonikõnelused
Öelge ka sõna sekka, kes saavad ministriteks? https://ekspress.delfi.ee/artikkel/92289837/suur-ennustusvoistlus-arvake-ara-uue-valitsuse-ministrid-ja-voitke-vaarikas-auhind?
Pressikonverents on lõppenud.
Kuidas teha e-valimised läbipaistvamaks ja tugevamaks?Kallas märgib, et sellest räägiti. Näiteks võiks tulevikus ka mobiilirakenduse vahendusel hääletada. Süsteemi paremaks tegemisel kaasatakse valdkonna eksperte. 
Nüüd kerkis teemaks Ühtne Venemaa, Keskerakonna leping nendega. Reps ütleb, et leping pole kunagi olnud aktiivne. Ta on sisulises mõttes ära unustatud, põhjendab ta. 
Järgmiste valimisteni on kaks aastat. Mis selle ajaga ära teha loodetakse? Kallas ütleb, et pannakse paika plaan ning leitakse rahastus. 
Koolide massilist sulgemist polnud ette nähtud ega seda kordagi laual, rõhutab Reps venekeelsete koolide kohta.
Nii Kallase kui Repsi jutust koorub, et praegu on ennekõike juttu alushariduse eestikeelseks muutmisest ehk lasteaedadest. 
Õpetajate palkade osas ütleb Kallas, et seda arutatakse, kui räägitakse riigieelarve strateegiast.
Küsimused. Kas Reformierakond loobus mõttest, et kogu haridussüsteem eestikeelne?Kallas ütleb, et lepiti kokku tegevuskavas minna eestikeelse hariduse suunas. Ta sõnab, et on oluline, et rahastus olemas.Mil kogu haridusüsteem eestikeelne?Kallas: loogiline oleks see, et liigume samm-sammult. Keegi ei taha ühelegi kogukonnale haiget teha. Millal tegevuskava käivitub?Kallas ütleb, et see tuleb kirja panna ja vaadata võimalusi rahastuseks.Enne järgmisi riigikogu valimisi suuri samme pole?Kallas vastab üldsõnaliselt, et üritatakse edasi liikuda võimalikult kiiresti. "Ma arvan, et meie plaan on ambitsioonikas, et tegevuskava kiiresti kokku panna. Kui riigieelarve strateegia arutelu, peab olema selge, et tuleb raha taha."
Mailis Reps sõnab, et hariduse puhul on kõik astmed olulised. Ta rõhub vajadusele, et kõrgharidus oleks kvaliteetne.
Eestikeelne haridus - ühisosa Keskerakonna ja Reformierakonna puhul on Kallase sõnutsi suur. Ta rõhutab, et on vaja lisarahastust, mis võimaldab õppeprotsesse korraldada eesti keeles. Kallase sõnutsi alustatakse seda lasteaedades, sealt edasi liigutakse samm-sammult edasi, seda nõnda, et kogukond kaasatud.
Kõrghariduse puhul rõhutab Kallas, et rahastusmudelisse peab kaasama eraraha. Soov on kaasata teaduse juurde ka noori teadlasi. Tahetakse toetada doktoriõpet, et noored valiks teadlasekarjääri. 
Nüüd haridusteema. Kallas rõhutab, et eesti keel peab säilima kindlasti teaduskeelena.
Oluliste spordisündmuste toetamist soodustatakse.
Kultuurivaldkonnas oodatakse rohe- ja digipöörde eeskuju. Mõte on ka kultuurikiirendi. Luua rahastusmudel, kus saaks eraraha kasutada ja sooritada vajalikke arenguhüppeid - tehtaks platvorm, mis idufirmadele sarnane.
Kaja Kallas räägib, et sihiks on personaalne e-riik. Tahetakse muuta suhtlemine riigiga lihtsaks. Suur teema puudutab andmeid, kuidas need panna omavahel paremini suhtlema. Tema sõnul on olulised ka erinevad mobiilirakendused. "Eurorahade märksõnaks on digipööre."
https://epl.delfi.ee/artikkel/92286679/erisaade-maris-hellrand-argem-unustagem-et-kersti-kracht-sai-kaubelda-uksnes-martin-helme-enda-mojuvoimuga?
https://ekspress.delfi.ee/artikkel/92283029/arengud-keskerakonna-salaparase-suurannetuse-juhtumis-lugu-laheb-aina-inetumaks?
https://epl.delfi.ee/artikkel/92280493/ekre-saatuslik-viga-mailis-repsile-turja-kargamine?
Otselülitus lõppes. Pressikonverents on läbi. 
Delfi uurib, millest on malbe algus. Kallas: Ilu on vaataja silmades. Alati on keeruline ootusi juhtida. Arvestada tuleb seda, et see valitsus astub ametisse kaheks aastaks ja mitu eelarvet saame kokku panna, on suhteliselt piiratud. Muidugi tahame astuda ambitsioonikaid samme ja teatud valdkondades need on ja ei saa teatud valdkondades väga põhjalikke reforme teha. 
Delfi uurib Louis Freeh kohta. Kallas: Meil on inimesed öelnud, et lepingu ülesütlemine maksab 60 000 eurot, aga kontrollime selle üle ja me pole kuhugi liikunud. 
Kallas: Eesti seisukoht Nordstreami suhtes on üsna selge. Eestis ei ole mingi küsimus, meie ei ole seda toetanud. 
ERR uurib välispoliitika kohta. "Nordstream 2 tekitab Saksamaal parajat peavalu. Mis Eesti poliitiline positsioon selle suhtes on?"
Kallas: Kõikide punktide osas, kus on kindel eesmärk, käime ajakavad välja tegevuskava tegemisel. Kuhu saame panna kuupäevad ja kuhu ei saa, tuleme tagasi. 
Reps nendib, et maastik idapiiri ehitamistsoonis on väga keeruline ja kahe aastaga tara püsti ei pane. 
Kallas: Arutasime, et riigieelarve seis on väga nadi. Raha on väga vähe. Peame otsima nutikaid lahendusi idapiiri väljaehitamiseks, kaasates Eesti kaitsetööstust, et leida tasakaal eelarveseisu ja piiri reaalse kaitse vahel. Mart Helme plaani pole ma süvenenud. 
TV3 uurib, mis saab politsei- ja piirivalvereservist. Reps: Piirivalve tugevdamine PPA koosseisus on äärmiselt oluline. Ei teinud kindlat otsust, selle jätame siseministeeriumi ja siseministri analüüsiks. 
Kallas: Positsioonidest me räägime viimasel päeval, aga selge on see, et peame võtma selliseid samme, mis aitavad kõiki süüdistusi tõrjuda. Kui süüdistused-kahtlustused on üleval, siis selleks, et valitsus saaks teha tööd, peavad olema kahtlused maha võetud. 
Kallas ütles, et välismeediale tuleb selgitada, et poliitiline vastutus on võetud ja õigusorganid tegelevad kaasusega edasi. 
Kallas: Keskerakond peab end nendes asjades kaitsma ja peab edasi tegelema. See on absoluutselt selge. 
Kallas: See korruptsiooniskandaal, ei saa eitada, see on probleem. Aga selles osas on kaks poolt: üks on see, millega tegelevad õiguskaitseorganid, teine on politiiline, mille eest võttis Jüri Ratas juba vastutuse. Riik ei saa jääda ilma valitsuseta. 
Delfi küsib, mis saab mainekahjust, kui luuakse võim korruptsioonikahtlusega parteist. 
Küsitakse Repsilt, kas Eesti maine on viimase kahe aasta jooksul viga saanud. Reps nentis, et ministrid on pidanud üksjagu vabandama. "Mitte igakuiselt, aga üsna tihedalt."
Võetaks ajakirjanike küsimusi. 
Reps: Detailselt arutasime meditsiinikopterite võimekust kuni tehniliste andmeteni välja. Mõlemad saime üsna hea ülevaate, mis näitab, et meie ridades on palju inimesi, kes teavad. 
Kallas: Väliskaubandus on ülioluline ja on vaja töökohta, mis avab uksi. Arvestades praegust olukorda, kus kõik on suletud, siis uste avamine on Eesti majanduse seisukohalt ülioluline, kuivõrd meie turg on väga väike. 
Reps ütles, et välispoliitikal on majanduses oluline roll, seega ootavad nad, et välisministeerium võtab juhtrolli, esindades välismaal Eestit ja Eesti ettevõtteid. 
Kallas: Kaitsepoliitikas on see, et seda kahte protsenti SKTst investeerime kaitsesse. See kokkulepe on. Reps: Sõjaväge ka laiali ei saada.
Reps kinnitas, et idapiiri panustatakse edasi. 
Reps: Kaitsepoliitika lähtub, et vaatamata majanduse keerulisele olukorrale, lähtume arengukavadest ja liitlastele antud lubadustest ja vaatame ka investeeringute osas ambitsioone. Mis puudutab sisejulgeolekut, idapiiri panustamine nõuab palju ressursse. 
Mailis Reps ütles, et tänane päev on põnev olnud ja eriarvamusi polnud välispoliitika teemal. "Pigem oli ambitsiooni küsimus, kui palju me koalitsioonileppesse sisse kirjutame."
Kallas ütles, et see aitaks kaasa majandusele. 
Kallas: Siseturvalisuses olid meil samuti vaidlused ja võib-olla mis siin välja tuua, siis idapiir. Selle väljaehitamisega ja moderniseerimisega läheme edasi ja soovime kaasata võimalusel Eesti kaitsetööstust. 
Pressikonverents algas. 
Kaja Kallas ütles, et on oluline, et osaleme ELi poliitikate kujundamises.