VIDEO | Elmar Vaheri magistrikraad jääb kehtima, kuid tema töö hinnet alandatakse

 (234)
Lisatud Elmar Vaheri kommentaar
Eesti Vabariigi idapiiri väljaehitamise projekti auditi tutvustamine
Eesti Vabariigi idapiiri väljaehitamise projekti auditi tutvustamineFoto: Madis Veltman

Täna kogunenud Tallinna ülikooli akadeemiline komisjon otsusas, et ehkki politsei- ja piirivalveameti juhi Elmar Vaheri magistritöös esineb teatub küsitavusi, ei ole tegemist nii suure rikkumisega, et tema teaduskraad tuleks tühistada.

"Akadeemiline komisjon otsustas saata töö õigusteaduste kaitsmiskomisjonile ümberhindamiseks," sõnas Tallinna ülikooli õppeprorektor Priit Reiska.

Pärast kahetunnist kohtumist jõudis komisjoni seisukohale, et Vaheri töö hinnet tuleks alandada, kuna see sisaldab plagiaati. "Samas selle plagiaadi sisu ja ulatus ei ole nii suur, et tuleks näiteks haldusmenetlust diplomi äravõtmiseks."

Reiska ütles, et Vaheri töös ei esine plagiaati suures ulatuses ning seda ei olnud töö järelduste osas. Peamiselt oli plagiaat tekkinud vääriti viitamisest näiteks seaduste seletuskirjadele ja kohtumäärustele.

Akadeemiline komisjon tellis Vaheri töö hindamiseks eksperthinnangud nii ülikoolist kui väljast.

Kaitsmiskomisjon arutleb Vaheri töö hinde langetamist tõenäoliselt septembris.


Vaher: usaldasin ülikooli siis ja ka praegu

Vaher rääkis Delfile, et kaitses oma magistritöö 2016. aasta sügisel. "Tegemist oli väärika komisjoniga, kes andis hinde," rääkis politseijuht. "Täna kogunes Tallinna ülikooli komisjon taas ja andis kinnituse, et tegemist ei ole plagiaadiga.

Seotud lood:

Ta lisas: "Ma usaldasin ülikooli tehtud põhjalikku analüüsi siis ja ka praegu."

Akadeemilise komisjoni ettepaneku peale tema magistritöö hinnet alandada, sõnas Vaher, et ülikool toimetab oma kodukorra järgi. "Komisjon on otsuse langetanud, palus kaitsmiskomisjonil see töö uuesti üle vaadata ja anda hinne. Milline see hinne olema saab, saame teada õige pea."

Esitas ise oma töö kontrolliks

Juuni keskel laekus Tallinna ülikoolile Vaheri taotlus sooviga kontrollida, kas tema 2016. aastal kaitstud magistritöö "Ohutõrje õiguslik regulatsioon põhiseaduslikku korda ähvardada ohu korral" on vastavuses akadeemilistele nõuetega.

Eesti Ekspressi poolt tehtud analüüs tõi esile, et kõige enam on Vaher oma magistritöös kopeerinud Janar Jäätma poolt Tartu ülikooli õigusteaduskonnas 2015. aastal kaitstud doktoritööd „Ohutõrjeõigus politsei- ja korrakaitseõiguses: kooskõla põhiseadusega“. Samuti on Vaher oma töös ilma viidete ja ilma jutumärkideta kasutanud Mait ­Laaringu doktoritööd „Eesti korrakaitseõigus ohuennetusõigusena“, mis on samuti kaitstud Tartu ülikoolis 2015. aastal.

Lisaks eelnimetatud kahe doktoritöö kasutamisele on Vaheri magistritöös kopeeritud muidki allikaid: põhiseaduse kommenteeritud väljaannet, eri seaduste seletuskirju, kaitseministeeriumi kodulehekülge ning Soraineni advokaadibüroos 2013. aastal valminud „Kriisireguleerimise valdkonna juriidilist analüüsi“.

Tallinna ülikooli plagiaadiküsimustega tegeleva töörühma liige ja Vaheri lõputöö juhendaja Ilmar Selge analüüsis küsitavusi Vaheri magistritöös ja järeldas, et plagiaadikahtlused ei pea paika. Juuni lõpus ütles ta, et tema hinnangul ei ole plagiaadikahtlustel alust, sest kuigi mitmel juhul on Vaher jätnud viitamata, siis on tegemist olnud üldiselt teadaoleva infoga, mis tingimata viidet ei vaja või seadusega, mida plagieerida ei saa.

Vaher on olnud PPA peadirektor 2013. aasta kevadest.