VIDEO | Ekspert Reidi teest: ummikud on niikuinii. Küsimus on selles, kui palju neid on

 (39)

Uuring tõi välja, et Reidi tee kitsendatud variant toob kesklinna ummikuid juurde. Linnavalitsus soovib pöörduda tagasi projektijärgse neljarealise tee juurde.

Möödunud nädalal avalikustasid Tallinna Tehnikaülikooli teadlased linna tellitud ekspertiisi tulemused, milles selgus, et kavandatud kitsendusega Reidi tee planeering võib kasvatada ummikuid kesklinnas ning muuta tee ühenduse Russalka juures kitsaks pudelikaelaks.

Reidi tee osas sõlmisid möödunud aasta alguses kodanikuühendus Merelinna Kaitsjad ning Tallinna linn kokkuleppe, mille järgi pandi paika, et rajataval teel pole maksimaalne sõidukiirus suurem kui 40 km/h, muudetakse tee kurviraadiust ning vähendatakse mitmes kohas sõiduradade arvu neljalt kolmele rajale ja istutatakse vaheribadele puid.

Ekspertiis aga avalikustas, et nii kõikide nende allkirjastatud kokkulepete osas tuleb olla äraootav, sest ummikuid aitaks paremini hajutada laiem tee ning kiirusepiirangu asemel võiks kaaluda paindlikku fooritsüklit.

Ekspertiisigrupi juht Dago Antov ütles, et kui Russalka juures minnakse üle 3+3 lahendusele, siis liikluskoormus tõuseb. "Kui tee otstest on koormus teele suurem, siis hommikuti linna sõites ning õhtul tagasi, siis liikluskoormus on sellele teelõigule 20-30%. Kõik ei mahu sealt läbi ning pikenevad ooteajad," tõi ta välja. Ta nentis küll samas, et 4+4 lahendus ei too kaasa endaga seda, et liikluskoormus oleks siiski null, aga ta oleks väiksem.

Seotud lood:

Ta tõi välja, et kõige suuremaks ummistajaks on teele Vanasadamast välja sõitvad veokid, mille pikkuse tõttu ei mahu nad kitsastes oludes fooritsüklist ka läbi.

Uurides Antovilt, kuidas mõjutab tee laiendamine Piritalt linna tööle sõitvaid inimesi, siis ta seletas, et 200-meetrisel lõigul ühe sõidusuuna lisamine ei too otsest vahet ummikutele, aga kitsam tee tekitaks neid juurde.

Meedias on juba välja toodud, et Järvevana teed laiendati just selle eesmärgiga, et teelt ummikuid vähendada, kuid need pole sealt kuskile kadunud. "Neile on lihtne vastata - ma pole üldse nende inimeste vastu, kes vaidlevad - kui me teeme selle tee kitsamaks, siis pikas perspektiivis ma olen sellega nõus, lõpuks kolivad inimesed üle bussidesse. Aga millega ma olen nõus, on see et praegusel hetkel Russalka ristmikul ei muudetud midagi. Seega praegusel hetkel ei tee see tee Pirita elanikke kuidagi õnnelikumaks, sest neil ei lähe ummikuid vähemaks, aga se-eest tuleb juurde."

Antov rahustas rohemeelseid, sõnades, et tee laiendus tehakse ohutusriba arvelt tee keskel, mitte väljaspoolt täiendavaid raieid tehes.

Linnapea Mihhail Kõlvartilt uurides, kuidas ta vastab nendele, kes näevad tee laiendamises allkirjastatud kokkuleppest althüppamist, vastas ta: "Emotsionaalselt ma saan aru, et tahetakse kitsast teed, aga vaadates kõiki neid argumente, siis pragmaatiliselt peab langetama teise otsuse." Ta vabandas nende ees, kes laiendatud asfaltteed ei taha ning sõnas, et järgmisel nädalal on plaanis kohtumine ka kondaikuühiskonna esindajatega.