VIDEO, BLOGI JA FOTOD | Tänase koalitsioonikõneluste vooru tulemused: ettevõtetele luuakse lisavõimalusi maal tegutsemiseks, kõik peremudelid peaksid saama võrdse kaitse

 (296)
Kodakondsuspoliitikas mingeid muudatusi ei tule

Täna ennelõunal kogunenud Reformierakonna ja Keskerakonna läbirääkimiste delegatsioonid arutasid regionaalpoliitika, maaelu, põllumajanduse ja rahvastiku teemadel. Kell 19 toimus pressikonverents, kus läbirääkijad andsid ülevaate kokkulepitust.

Tänased koalitsioonikõnelused algasid kell 11.

Kella seitsmeks jõudsid reformarid ja Keskerakond ühele nõule, et põllumeestele antavad toetused peavad olema võrdsed. Lisaks pannakse põllumajanduses riigi poolt suur rõhk digi- ja rohelahendustele kasutuselevõtuks.

Kaja Kallas ütles, et kõik peremudelid peavad saama võrdse kaitse, aga abielu mõistet keegi muutma ei lähe. "Me otsime erakondade ülest konsensust selleks, et saabuks rahu maa peale ja me ei peaks nende teemadega rohkem tegelema."

Lisaks kinnitas Kallas, et välismaalaste seaduse muutmise eelnõu ei lähe edasi, sest sealsed piirangud polnud põhjendatud.

Kallas ei andnud selget vastust, kas tasuta ühistransport maakondades jätkub. "See, kuidas ühistranspordikeskused korraldavad oma regioonis transpordi, on nende vaba valik," ütles ta. Seega võib olenevad piirkonnast tasuta bussisõit jääda või kaduda.

Kallas ütles, et valitsus plaanib lahendada ühel või teisel moel probleemi lähedaste hooldamisega. Kallas nentis, et raha on praegu vähe, kuid see mure peab saama lahendatud, kus inimesed peavad olema tööturult eemal lähedase hooldamise tõttu, kuna teenus on liiga kallis.

Seotud lood:
Koalitsioonikõneluste pressikonverents 20.01
Pressikonverents lõppes.
Koroonapiirangud üle Eesti. Kallase sõnutsi seda pole arutatud. Küll aga on plaanis sellest rääkida teisipäeval, kui uus valitsus peaks ametisse saama. Teisipäev on igal nädalal päev, mil valitsus kohtub teadusnõukojaga.
Positsioone ja ametikohti arutatakse Kallase sõnutsi järgmistel päevadel.
Kallas sõnab, et mingil kujul regionaalseid investeeringuid peab saama teha. Tema sõnutsi katuserahade süsteem sellisel kujul ei tööta hästi. Et saadikutel oleks võimalus mõjutada rohkem riigieelarve arutelusid ja rahade suunamisi, sellega ollakse Kallase kinnitusel päri.
Katuserahade osas mõtiskletakse koos edasi, räägib Reps.
Võimestamine ja tugevdamine - koalitsioonileppesse läheb ERJK eesmärkidega seonduv kirja nõnda.
Mida tehakse lobistidega? Selle osas detailseks ei mindud, aga teema on laual.
Kõik on praegu plaani tasandil, mingeid konkreetseid sõnastusi seadusemuudatuste jaoks pole.
Poliitiliste MTÜde kohta ütleb Kallas, et kui rahastus on avalik, siis on selge, kust ideed tulevad. Kas kallutatud rahastajate poolt; kuidas otsuste kujunemisprotsess on.
Reps räägib, et täna oli heade uudiste päev. Pensioni lahkujate (teisest sambast lahkujad - toim) arvelt tagasitulev raha oluline, sest täidab puudujäägi ning annab juurde lisavõimalusi tänastele pensionäridele.
Teise samba puhul arutati, kas riigipoolsed maksed taastada. Selle osas oodatakse vastust rahandusministeeriumilt. Praegu vabanevat raha kasutatakse muu hulgas ka pensionitõusuks ning selleks, et pension oleks tulumaksuvaba.
Poliitikaga seotud MTÜde rahastust tahetakse muuta avalikuks sarnaselt erakondadele. Seadusloomet soovitakse samuti teha läbipaistvamaks.
ERJK peab Kallase sõnutsi saama juurde pädevust. Võib-olla on vaja võimekust suurendada - et neil oleks võimalus ka hinnata seda, mis on erakondade tulude kõrval kulud.
Kallas sõnab, et riigi valitsemine peab olema aus ning rahajagamine läbipaistev. Täna arutati ka võitlust korruptsiooniga. Kallasel on hea kogemus koostööst Korruptsioonivaba Eestiga. Ministritele töötatakse välja juhised, kuidas huvide konflikti vältida. Suunised tehakse ka ministrite poliitilistele nõunikele.
Üks asi on ministriterindel selge - Reps jääb kõrvale. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/mailis-reps-ei-jatka-valitsuses?id=92321823
Ülevaade tänasest valitsuse pressikonverentsist. Tulevane eksminister Reinsalu on senise võimupartneri suhtes kriitiline. https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ja-blogi-reinsalu-keskerakonna-korruptsioonijuhud-on-muutunud-kull-harvemaks-ent-valjapressitavad-summad-on-lainud-suuremaks?id=92323099
https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-millal-ma-seda-veel-lugema-pidin-vaata-kuidas-reps-nahvab-kuriteokahtlustust-puudutava-kusimuse-peale?id=92322593
Kallas: Ida-Virumaal on ette nähtud õiglase ülemineku fond, et seal tekiks uus tööstus. Regionaalpoliitiliselt oleks vaja luua tingimused, et seal oleks võimalik ettevõtteid luua, inimestele tööd pakkuda ning seal oleks kiire internet. Meil on terve rida detailsemaid mõtteid, mis vajavad detailsemaid lahtikirjutusi. Regioonides toimuv on igal juhul oluline.
Ministrikohtade selgumise täpset aega veel ei osata öelda, kuid arutelu alla võivad need tulla nädalavahetusel.
Kallas: kui sektor jääb tööjõu taha, siis on võimalik tööjõudu kaasata. Aga nende reeglite paindlikumaks muutmine on oluline. Reps: Siin on mitu aspekti. Osa töölisi ei saanud Ukrainast välja. Teine aspekt on Eesti elanike turvalisus. Kui on kokku lepitud, et 14 päeva ollakse isolatsioonis, siis sellega peavad ka tööandjad arvestama.
Kallas: meil on teatud valdkondades koroonakriisi tõttu tööpuudus, aga teiselt poolt on teistes valdkondades tööjõupuudus. Ehk kui on tööjõupuudus, siis on võimalik täiendavat tööjõudu kaasata. Aga selle konkreetse välismaalaste seadusega, mis on riigikogus, me kindlasti edasi ei lähe.
Küsimus tasuta ühistranspordi kohta. Kallas: Me leppisime esimesel päeval kokku, et see, kuidas ühistranspordikeskused korraldavad oma regioonis transporti, on nende vaba valik. Ehk siis kas rõhutakse rohkem kvaliteedile ja võrgu tihendamisele või on seal piirkonnas rahaline mure ja soovitakse sootuks tasuta transporti pakkuda.
Reps: Kodakondsuse diskussioon oli vajalik, sest me saime üsna selgeks, et millised on mõlema erakonna ootused ja takistused ning kuhu me edasi liigume.
Reps: maapiirkondade tasakaalustatud areng - ettevõtlustoetus on oluline. Kohalike omavalitsuste puhul on meile oluline, et koostöö oleks sujuv.
Reps: Oli suuremahuline päev.
Kallas: Leppisime kokku, et kõik peremudelid on Eestis kaitse all ja me otsime seda konsensust riigikogus fraktsioonide üleselt, et kõik peremudelid saaksid võrdse kaitse. Abielu mõistet keegi muutma ei lähe, küll aga me teame, et on erinevad perekonnad ja peaksid olema samasugused õigused. Me otsime erakondade ülest konsensust selleks, et saabuks rahu maapeale ja me ei peaks nende teemadega rohkem tegelema.
Kallas: Oluline on Eestist väljaspool elavate eestlaste kaasamine, et neil jääks side Eesti ja oma juurtega.
Kallas: kodakondsuspoliitikas me mingeid muudatusi ei tee. Meie mõlema eesmärk on see, et Eesti kodanikke tekiks juurde. Kuivõrd keelenõu on oluline, siis leppisime kokku selles, et keeleõppe saamine ei tohiks saada probleemiks kodakondsuse saamisel.
Kallas: Võrdõiguslikkus on oluline. On oluline, et kõigil oleksid võrdsed võimalused ühiskonnas kaasa löömiseks. Avaliku sektori tööpoliitikas tuleb seda arvesse võtta. Ka planeeringute puhul. Aga näiteks ka mänguväljakute puhul peame arvestama, kas seal on ainult poistele mõeldud asjad või on seal ka tüdrukutele mõeldud.
Kallas: Põllumajanduses on suur rõhk erinevate digi- ja rohelahenduste kasutuselevõtuks. Omavalitsuste tulubaas ei vähene.
Kallas: Jätkame võitlus selle eest, et põllumeestele antavad toetused oleksid võrdsed. Mahetoit peaks jõudma Eesti lasteni.
Kallas: Maaelu puhul tuleb luua võimalusi, et ettevõtted saaksid maal tegutseda ja inimesed seal elada. Oluline on, et kõikides Eesti paikades oleks kiire internet. Selle kavatseme välja ehitada. Teine mure on selles, et ettevõtted ei pääse hästi kapitalile ligi. Pakume välja laenu- ja käendusmeetmeid turutõrkest üle saamiseks.
Kaja Kallas soovis õnne ametisse astunud USA presidentile Joe Bidenile palju õnne ja jõudu.
Pressikonverents algas.