Vene õigeusukirik lubas patriarhi visiidi nurjata

 (56)
Õigeusukirik
EAÕK-i metropoliit Stefanus ütles kolmapäeval ajakirjanikele, et Moskva patriarhaadi esindaja Eestis arhimandriit Jelissei avaldas survet, et ta kirjutaks alla dokumendile, mille kohaselt EAÕK loobuks vene õigeusu koguduste kasutuses olevast kirikuvarast.

Tema sõnul avaldati kaks päeva enne Bartholomeose visiiti EAÕK-le suurt survet ja isegi ähvardati.

"Meid seati fakti ette, et kas kirjutate alla või juhtuvad patriarh Bartholomeose visiidi ajal rahutused," ütles Stefanus. "Tema mõte oli, et püstol meie pea kohal tühistaks patriarh Bartholomeose visiidi."

"Ütlesin, et kiriku vara kuulub eesti rahvale ja ma ei saa seda küsimust üksi lahendada," ütles Stafanus. "Selline aeg on möödas, kus kaks või kolm inimest otsustasid inimeste saatuse üle."

Kiriku varade küsimuse lahendamiseks tuleb kokku kutsuda täiskogu, kuid seda ei saa teha enne, kui EAÕK ning Moskva patriarhaadile alluvad õigeusukogudused ei ole omavahel kokku leppinud.

Stefanuse sõnul eeldab see EAÕK-i autonoomia ning Eesti seaduste tunnustamist Vene õigeusukiriku poolt.

Kui need küsimused on lahendatud, saame hakata lahendama ka praktilisi küsimusi, kaasa arvatud kirikuvaradega seonduvat, ütles Stafanus.

"Meie vennad Vene õigeusukiriku esindajad peavad aru saama, et ei ole enam endised ajad," ütles õigeusukiriku pea, Konstantinoopoli peapiiskop oikumeeniline patriarh Bartholomeos.

"Kui nad seda mõistavad ja oma mõtteviisi natuke muudavad, siis ei ole neil ka enam vajadust valet levitada," ütles Bartholomeos.

Tema sõnul tühistas Moskva patriarhaat 1940. aastal ebaseaduslikult Eesti õigeusukiriku autonoomia ning kuulutas Eesti oma piiskopkonnaks.

"Eesti õigeusukogudused ei soovinud enam Moskva patriarhaadile alluda ning meil ei olnud õigust autonoomia taastamise palvele vastamata jätta," ütles Bartholomeos.

"Seetõttu, et Eesti autonoomne õigeusukirik on väike kirik, vajab ta rohkem meie kaitset," lisas õigeusukiriku pea.

Õigeusukiriku pea, oikumeenilise patriarhi Bartholomeose sõnul tuleks Moskva patriarhaadil asendada vene õigeusukiriku Eesti peapiiskop Kornelius kellegi teisega.

"Ilma et tahaksin sekkuda Moskva patriarhaadi siseasjadesse, arvan, et see oleks otstarbekas," ütles Bartholomeos kolmapäeval enne Eestist lahkumist ajakirjanikele.

Tema sõnul ei ole Kornelius soostunud koostööd tegema sellest ajast peale, kui Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik (EAÕK) taasalustas iseseisvat elu ning jätkab usklike ja kogu Eesti rahva seas valeinformatsiooni levitamist.

Vene õigeusu kiriku pressisekretär Leonti Morozkin ütles BNS-ile, et Konstantinoopoli patriarhaadi tegevus aitas 1990. aastate algul kaasa Eesti õigeuskliku kogukonna lõhenemisele ning enamiku õigeusklike õiguste rikkumisele, kes on sajandite jooksul jäänud ustavaks Moskva patriarhaadile alluvale Eesti õigeusu kirikule.

Morozkini sõnul kinnitab Bartholomeose praegune visiit Eestisse ja tema kohtumised riigijuhtidega lõplikult Eesti õigeusklike lõhenemist ja desintegreerumist.