Vene Kool Eestis tutvustas ministeeriumile seisukohti

 (13)
Vene Kool Eestis tutvustas ministeeriumile seisukohti
Erakogu

Ühenduse Vene Kool Eestis nõukogu esitas esmaspäeval haridus- ja teadusministeeriumile manifesti venekeelsete elanike õigusest saada emakeelset kooliharidust.

Organisatsiooni juhatuse liige Andrei Lobov ütles BNS-ile, et kohtumine ministri nõuniku Andres Kaarmanni ja üldhariduse osakonna juhataja Irene Käosaarega leidis aset Vene Kool Eestis algatusel.

"Manifestis osutatakse sellele, et Eesti riik ei taga praegu riigi põhiseaduse ja seadustega, samuti rahvusvaheliste õigusnormidega garanteeritud õigusi. Me leiame, et haridust on parem saada emakeeles, kuid seejuures ei ole me eesti keele õppimise vastu," selgitas Lobov.

Tema sõnul arutati kohtumisel ka mitme kooli taotlust saada üleminekul eesti õppekeelele ajapikendust. "Palusime ministeeriumi esindajaid aidata meil selgitada, et taotluse esitanud koolid ei ole rikkujad ja tegutsevad kooskõlas seadusega," ütles Lobov.

"Samuti tõime näiteid venekeelsetes koolides kasutatavate tõlgitud õppematerjalide ebarahuldavast kvaliteedist ning osutasime juhustele, kus koolijuhid on eksitanud vanemaid, väites, et üleminek eesti õppekeelele on möödapääsmatu, ehkki seadusest ei tulene, et selline üleminek oleks kohustuslik," märkis Lobov.

"Üldiselt jäime me kohtumise tulemustega rahule, kuid hulk küsimusi ootab veel lahendamist. Esitame lähemal ajal haridus- ja teadusministrile mitu konkreetset ettepanekut. Loodame konstruktiivse koostöö jätkumist ning kohtumisi nii ministeeriumi esindajatega kui ka ministri endaga," ütles ühenduse Vene Kool Eestis nõukogu ja juhatuse liige.