Vello Kunmanile saadeti lubadeta ehitatud maja lammutamiskorraldus, millel oli haiglas viibinud Savisaare nimi all

 (97)
Täpsustatud!
Sihi 108
Sihi 108 maja juures on ka viimasel ajal pinnasetöid tehtudFoto: Priit Simson

Juunis saatis Tallinna linnaplaneerimise amet Sihi 108 asuva krundi omanikule lammutuskorralduse, millel oli huvitaval kombel ka linnapea Edgar Savisaare allkiri. Küsimus jääb, kas siis polnud veel altkäemaksust Keskerakonna kasuks juttu olnud või oli selline lähenemine kogu aeg plaanis.

Möödunud aasta sügisel asus Vello Kunman oma tütrele ja väimehele Nõmmele Sihi tänavale maja ehitama. Projekt lubas krundil seisnud 1931. aastal ehitusinsener Heinrich Kukkuri projekteeritud miljööväärtusliku hoone renoveerida ja sellele lisaehitis ehitada. Selle asemel aga lammutati hoone ning ehitati ilma lubadeta ja projektist täiesti erinev maja. Detsembris palusid naabrid Tallinna linnaplaneerimise ametil kontrollida, kas ehitis vastab projektile, sest neile kinnitamiseks esitatud eskiisid ei vastanud kerkivale ehitisele.

Avaldus

Tallinna linnaplaneerimise amet võttis asja uurida ja nõnda tuli välja, et tõepoolest, kerkinud hoone on ehitatud täiesti ebaseaduslikult. Möödunud aasta 10. detsembril tegi linnaplaneerimise amet ettekirjutuse nõudega peatada kohe ehitusprojektile mittevastavad ehitustööd.

Seotud lood:

Ehitustööde ajal oli Sihi 108 kinnistu omanik Kerstin Kunman, kelle volituse alusel andis 11. detsembril selgitused ta isa, ärimees Vello Kunman, kellele kaitsepolitseiamet esitas eile kahtlustuse altkäemaksu andmises Tallinna linnapeale Edgar Savisaarele. Villu Reiljan vahendas Kunmani lubadust maksta Keskerakonnale 20 000 eurot, et võiks ehitusloata elumaja lõpuni ehitada.

26. veebruaril muutis ehitis omanikku, kinnistu uueks omanikuks sai Marika Lehtla, kes on kahe ettevõtte kaudu seotud nii Kunmani kui ka Reiljaniga. Kunmanide pere pole aga enam ebaseaduslikult kerkinud maja omanik, kuigi oli selle ehitaja.

Juunis sai amet valmis ja läkitas Lehtlale lammutuskorralduse, milles kästi hoone kuue kuu jooksul osaliselt lammutada, alles võis korralduse järgi jätta vaid osi, mida saab algselt kokku lepitud projektis ära kasutada. Korralduse eiramisel tuli selle järgi maksta 2000 eurot sunniraha. Eriti iroonilisel kombel oli dokumendi all ka linnapea Edgar Savisaare nimi, kes kahtlustuse järgi ometi Kunmanilt hoone ehitusega jätkamise lubamiseks altkäemaksu sai.

6. juulil saatis Marika Lehtla ametile oma vastuväited ja esitas üksikelamu eelprojekti, mida palus käsitleda muudatusprojektina. Ühesõnaga püüti säärasel hõlpsal moel ebaseaduslikult ehitatud majale tagantjärele luba saada. Meenutuseks, et Vello Kunmani väimees rääkis juba probleemide tekkimise ajal naabritele, et küll tagantjärele ka load saadakse. Paistab aga, et linnaplaneerimise amet altkäemaksust ei teadnud, ei hoolinud või polnud Kunman veel Savisaare poole pöördunudki, aga igal juhul saatis amet 21. augustil Lehtlale täiendatud ettekirjutuse-hoiatuse projekti.

„Teie poolt esitatu ei ole käsitletav ehitusloa saanud ehitusprojekti muudatusena,“ vastas linnaplaneerimise ameti ehitusosakonna juhataja Helvi Kork. „Ehitusloa aluseks olev ehitusprojekt näeb ette Sihi tn 108 asunud elamu rekonstrueerimise ja laiendamise. Teie poolt esitatuga nähakse ette uue üksikelamu püstitamine ning tegemist on Sihi tn 108 kinnistule ebaseaduslikult püstitatud ehitisest lähtuva projektiga.“

Seepeale saatis Lehtla 1. septembril oma arvamuse ja vastuväited. Ses viimases vastuses palub ta nihutada miljööväärtusliku hoone taastamiseks selle asukohta, lähemale ühele naaberkrundile. Lehtla avaldas soovi, et hoone katusehari võiks olla samal joonel garaaži välisseinaga, siis ei tuleks olemasolevat ebaseaduslikku hoonet lammutada. „Juhul, kui seda ei peeta võimalikuks, avaldan soovi aruteluks, kuidas taastada miljööväärtuslik olukord olemasolevat hoonet võimalikult vähe kahjustades,“ sõnas Lehtla lõpetuseks.

Loe veel

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Anu Hallik-Jürgenstein ütles Delfile, et kinnistu omaniku esitatud arvamuses toodu on praegu läbivaatamisel ja ta ei oska öelda, kui kaua selle osas arvamuse kujundamine aega võtab.

Kui linn peaks nüüd otsustama hoone lammutamiseks korralduse anda, siis on selleks tarvis ametisoleva linnapea allkirja.