Vello Järvesalule esitati süüdistus omastamises

 (22)
Vello Järvesalu
---

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, mille raames esitati AS Taastusravikeskus Estonia juhatuse liikmele Vello Järvesalule (56) süüdistus omastamises, dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises.

Süüdistuse kohaselt kasutas Vello Järvesalu ettevõtte vara enda huvides, korraldades alates 2007. aasta suvest isiklike kulutuste tasumise äriühingu vara eest kokku summas peaaegu 52 000 krooni, sh võltsides kahte arvet, mis on hiljem esitatud Estonia raamatupidamisele, teatas Lääne prokuratuur.

Veel süüdistatakse Vello Järvesalu selles, et tema eestvedamisel pani Estonia basseini- ja saunakompleksis ehitustöid teostanud AS-i Oma Ehitaja projektijuht Raivo (53) toime omastamise. Nimelt on ajavahemikul oktoober 2007 kuni mai 2008 ehitusfirma kuludesse kantud ja ettevõtte poolt tasutud Estonia ehitustööde projekti nimetuse all üle 780 000 krooni kulusid, millel puudub seos Estoniaga. Nimetatud kulud on tegelikult seotud Vello Järvesalu tuttavale kuuluva maja renoveerimisega.

Raivole esitati süüdistus omastamises (KarS § 201 lg 2 p 2), kuna ta pööras temale usaldatud AS-i Oma Ehitaja vara ebaseaduslikult kolmanda isiku – Vello Järvesalu – kasuks.
Karistusseadustik näeb suures ulatuses omastamise eest rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistuse, dokumendi võltsimise eest rahalise karistuse ning võltsitud dokumendi kasutamise eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.