Vastutuse jaotus ja info liikumine politsei- ja piirivalveametis ei ole selge

 (10)
politsei ja pääste
Mobiilifoto: Andres Putting

Siseministeerium tellis sisejulgeoleku valdkonna juhtimise analüüsi, millest järeldustest selgub, et siseministeeriumis valitseb märgatav ressursipuudus ning üldine vastutusjaotus ja infoliikumine ei ole politsei- ja piirivalveametis (PPA) üheselt selged.

Konsultatsioonifirma Ernst&Young uurimuse järeldustes viidatakse peamiselt märgatavale ressursipuudusele siseministeeriumis, seda nii valdkonnapoliitikate kujundamisel kui ka poliitika mõjude analüüsimisel, teatas ministeerium BNS-ile.

Analüüs viitab, et üldine vastutusjaotus ja infoliikumine nii suures asutuses nagu PPA ei ole päris üheselt selge. Samuti toodi kitsaskohana välja sisejulgeolekuvaldkonna infosüsteemide arendamise korraldus, mis tekitab probleeme lõppkasutajatel, sealhulgas ka PPA-l. Analüüsis märgitakse, et PPA-s esineb mitmeid funktsioonide dubleerimisi, see tähendab, et samu funktsioone täitvad ametnikud asuvad erinevates struktuuriüksustes.

Konsultatsioonifirma tegi järelduse, et ministeeriumi ja PPA töökorralduses on võimalik teha mitmeid muutusi, mis nende tööd oluliselt efektiivsemaks muudaks. Oluline on täpsustada juhtimisstruktuuri, mis aitaks ressursse kokku hoida ning pöörata rohkem tähelepanu PPA põhitööle.

Juhtimisanalüüsis toodi ühe soovitusena välja, et kogu sisejulgeolekuvaldkonda analüüsiv ja arengusuundi kujundav töö peab koonduma siseministeeriumisse. Ernst&Young soovitas ministeeriumil luua ühe asemel kolm sisejulgeolekuvaldkonna asekantsleri ametikohta, kes vastutaksid konkreetselt sisejulgeoleku- , pääste- ning piirivalve- ja migratsioonivaldkonna eest.

Ernst&Young soovitas teha muudatusi ka PPA juhtkonnas. Ettepanek oli luua täiendavalt peadirektori asetäitja ametikoht regioonide alal, kes tagaks nelja prefektuuri tasakaalustatud ja ühtse arengu. Konsultant viitas, et tegemist ei pruugi olla pikaajalise ametikohaga.

Siseminister Ken-Marti Vaher ütles, et analüüs tõi välja mitmed teravad kohad nii siseministeeriumis kui PPA-s ja näitas, et muudatused on vajalikud.

Peadirektor Raivo Küüt märkis analüüsi kommenteerides, et PPA loomine toimus 1. jaanuaril 2010. aastal puhtalt seniste ametite liitmise teel.„Meie juhtimise ja tugitegevuste optimeerimise protsessi tulemusel oleme jõudnud samadele seisukohale mis Ernst&Young analüüs. Nüüd tuleb sellega edasi minna ja dubleerimist järjest vähendada, kuni need päris kaotada,“ ütles Küüt.

Analüüs telliti eelmise aasta sügisel. Selleks korraldati riigihange, milles tunnistati edukaimaks Ernst&Youngi pakkumine. Analüüsi tegemiseks intervjueeriti 32 siseministeeriumi ja PPA töötajat, viidi läbi küsitlus, millele vastas 140 töötajat, ning analüüsiti üle 80 erineva õigusakti, tegevuskava ja tööplaani.