Värske õhu puudumise pärast kurtnud kinnipeetav sai hüvitist

 (20)
Värske õhu puudumise pärast kurtnud kinnipeetav sai hüvitist
Foto: Andres Putting

Tartu halduskohus mõistis möödunud nädalal politsei- ja piirivalveametilt (PPA) kinnipeetava kasuks välja 600 eurot, et hüvitada tema kannatused, mis tulenesid viibimisest kehvas korras Pärnu arestimajas.

Politsei paigutas kriminaalkuriteos kahtlustatud Arvi Lääne prefektuuri Pärnu arestikambrisse esmakordselt 2010. aasta novembris ja kokku viibis mees erinevatel aegadel seal üle 300 päeva. Seejärel kaebas Arvi PPA kohtusse, kinnitades, et arestimajas alandati tema inimväärikust ning seetõttu peab politsei tasuma talle hüvitiseks 2800 eurot, kirjutab BNS.

Arvi kurtis, et oli mittesuitsetajana sunnitud jagama kambrit suitsetajatega, riideid tuli pesta ja kuivatada kambris, mistõttu oli seal pidevalt niiske, ta ei saanud viibida värskes õhus, kambris asuvatel WC-del puudus eraldatus ülejäänud ruumist, halb vangustus rikkus silmi ning kambris puudus laud ja tool.

Kohus leidiski, et asjaolu, et Pärnu arestimajal puudub jalutushoov, ei ole piisav argument, et jätta seal viibinutele tagamata neile vangistusseadusega ette nähtud õigus viibida regulaarselt värske õhu käes. Mis aga puudutab kaebust, et mees pidi taluma suitsetajate lähedust, leidis kohus, et vangistusseadus ega ka arestimaja sisekorraeeskiri ei keela suitsetajate ja mittesuitsetajate paigutamist samasse kambrisse.

Arestimaja elutingimuste hindamisel lähtus halduskohus õiguskantsleri varasematest hinnangutest sama kinnipidamiskoha kohta. "Õiguskantsleri ühegi kontrollkäigu raportist ei nähtu, et Pärnu arestimaja kambrites asuvate WC-de vaheseinad oleks liiga madalad või esineks muid probleeme WC-de eraldatusega," märkis kohus.

Ka kehva valgustuse kohta käinud kaebust ei pidanud kohus põhjendatuks, kinnitades, et tõendid ei kinnita, nagu oleks kaebaja nägemisvõime halvenenud.

Kuna PPA ei võimaldanud kaebajale värskes õhus jalutamist, leidis kohus siiski, et kinnipeetava inimväärikust on alandatud, seda enam, et ühel perioodil oli Arvi kinnipidamise katkematu kestvus 282 päeva. 2800-eurost kahjunõuet pidas kohus siiski liialt suureks, märkides, et piisab 600-eurosest hüvitisest.