Värske koolinoorte terviseuuring: pooled suitsetavatest noortest alustavad e-sigarist

 (38)
Suitsetamine ja alkoholi tarbimine
Suitsetamine ja alkoholi tarbimineFoto: Anni Õnneleid

Tervise Arengu Instituudi (TAI) täna avaldatud kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu järgi alustavad noored suitsetamisega hiljem, kuid ülekaalulisi noori on üha rohkem.

TAI analüüsis 2014. ja 2018. aasta kooliõpilaste tervisekäitumise uuringute tulemusi. 15-aastaste noorte seas on vähenenud vähemalt kord nädalas suitsetamine ja alkoholi tarbimine. „Hea meel on tõdeda, et valdavalt hindavad 11-15-aastased õpilased oma tervist heaks või väga heaks, nende osakaal on 86 protsenti, “ kommenteeris Tervise Arengu Instituudi teadur Leila Oja. Seejuures sarnaselt varasemaga on ka värske uuringu põhjal poisid enda hinnangul parema tervisega ja eluga rohkem rahul kui tüdrukud.

Tõusva trendina selgus ülemäärase kehakaalu järjepidev kasv. Uuringu kohaselt on iga viies Eesti poiss ülekaaluline, tüdrukute seas aga iga seitsmes.

Tulemused näitavad, et suitsetamisega alustavad noored siiski hiljem. Kui veel 2014. aastal alustas iga teine 15-aastane suitsetamist 13-aastaselt või varem, siis mulluses uuringus iga neljas.

Ligi pooled suitsetamist proovinud noortest alustasid e-sigaretiga. Kui huuletubaka tarbimine püsis samal tasemel, siis vesipiibu suitsetamine on tugevalt langenud küündides varem 28 protsendini, praegu aga 13 protsendini.

Viimane uuring näitas aga mõningast positiivset muutust alkoholi tarvitamise osas: kui 2014. aastal oli elu jooksul kaks ja rohkem korda purju joonud 15-aastaseid õpilasi 30 protsenti, siis mullu 27 protsenti. Kuigi purju joomine ja suitsetamine on aasta-aastalt tunduvalt vähenenud, on poiste ja tüdrukute riskikäitumine üha sarnasem.

Noorte seas on sagenenud köögi- ja puuviljade tarbimine. Köögi- ja puuvilju on alati sagedamini söönud tüdrukud, kuid ka poisid on järjest rohkem hakanud neid tarbima. Küll aga söövad õpilased jätkuvalt liialt sageli maiustusi ja väga vähe kala. Peale selle joovad 13 protsenti noortest vähemalt kord nädalas energiajooke. Poiste seas on see osakaal suurem, iga viies noormees joob korra nädalas või rohkem energiajooki. Tüdrukute seas on osakaal ligi poole väiksem.

Koolipäevadel ei söö hommikusööki 15 protsenti õpilastest, sealjuures on antud näitaja nii poiste kui ka tüdrukute hulgas sarnane. Kõige suurem on koolipäevadel hommikusöögi mittesööjate osakaal 15-aastaste seas.

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (Health Behaviour in School-aged Children study ehk HBSC) toimus 2018. aasta kevadel Eestis juba seitsmendat korda. Uuringus osales 4727 viienda, seitsmenda ja üheksanda klassi õpilast üle Eesti, kes andsid ise hinnanguid oma tervise ja käitumise kohta. Küsitlus on osa WHO egiidi all läbiviidavast rahvusvahelisest uuringust, mis toimub iga nelja aasta järel.