Värner Lootsman haigestus ootamatult

 (259)
Värner Lootsmann

Harju maavanem Värner Lootsman, kes võib Sakala keskuse lammutusloa puuduliku järelevalve teostamise tõttu oma ametist ilma jääda, haigestus ootamatult enne lõpliku vastuse andmist.

Regionaalminister Vallo Reimaa lausus valitsuse pressikonverentsil, et eile Lootsmaniga aset leidnud kohtumisel tõdeti olukorra keerukust. “Võttes arvesse, et ta on haigestunud ja materjal on mahukas, otsustasime vastu tulla ja võimaldada talle aega materjalidega tutvuda. ”

Reimaa täpsustas, et aega, mille jooksul Loostman peab olema materjalidega tutvunud, pole määratletud.

“Haigus ei hüüa tulles, kui tuleb on ikka kurb ja tuleb loota et inimene paraneb,” täheldas peaminister Andrus Ansip. Ta lisas, et õiguskantsler on esitanud oma ettepanekud Lootsmani tegevuse kohta ning nüüd on aeg neile reageerida, lisas ta.

“Minu emotsionaalne eelhoiak on, et kriminaalasja selles asjas pole, Värner Lootsmaniga seonduvalt siis,” lisas peaminister.

“Kahjuks on poliitiline hasart ja õigustunnetus lootusetult segamini läinud — maavanem ei tühista lammutuslube, maavanem isegi ei peata lammutuslube ja ei saa nende peatamist nõuda ka halduskohtult,” ütles Lootsman oma pöördumises.

Õiguskantsler Allar Jõks peab vajalikuks distsiplinaarkaristuse määramist Harju maavanemale Värner Lootsmanile Sakala keskuse ehitusloa puuduliku järelevalve eest. Jõksi hinnangul on maavanem järelevalve teostamisel rikkunud seadust. Ta leiab, et maavanem ei ole hinnanud ehitusloa sisulist õiguspärasust ning on seeläbi rikkunud seaduses ettenähtud järelevalve pädevust ja hea halduse tava.

Sakala ehitusloa näide on Allar Jõksi hinnangul üks selgemaid kaasusi, kus tõusetub maavanema vastutuse küsimus. „Peame looma pretsedendi, et lõpetada hämar olukord maavanema järelevalve ja vastutuse valdkonnas, kus ebapiisavat regulatsiooni ettekäändeks tuues on olnud võimalik ebasoovitavates küsimustes printsipiaalset järelevalvet mitte teha.

“Maavanemate politiseerituse tõttu on Sakala keskuse kaasuse puhul jäänud avalikkusele mulje, et toimib erakondlik ringkaitse”, märkis Allar Jõks.

 Vaata videot
Video vaatamiseks pead omale installeerima Flash Player 8 playeri, mille allalaadimiseks vajuta siia.