Vange ootab koondamine

 (115)
Patarei vangla hooned
Äripäev

Viie aastaga peaks Eestis vangide arv ligi neljandiku võrra vähenema, väiksemaid seadusrikkujaid suunates vangla asemel üldkasulikule tööle ning senisest rohkem vange vabastatakse ennetähtaegselt.

Kolmapäevase seisuga oli Eesti vanglates 4514 kinnipeetavat. Aastateks 2010–2011 peaks vangide arv olema tuhande võrra vähenenud, kinnitas Postimehele justiitsminister Rein Lang.

Kokku soovib minister järgnevate aastatega trellide taga viibijate hulka kahandada ligi poole võrra.

Meetodeid vangide arvu kärpimiseks on justiitsministeeriumi kriminaalhooldustalituse juhataja Rait Kuuse sõnul kolm. Kui vähegi võimalik, tuleks kohtutel määrata alternatiivkaristusi, nagu üldkasulik töö.

Hästi käituvaid vange on kavas hakata senisest enam ennetähtaegselt vabastama.

Kolmanda võimalusena on kõne all lühemate vanglakaristuste määramine. Langi sõnul on Eesti seadused kohati juba liiga karmid.