Vallandatud õpetaja andis valla kohtusse

 (18)
Priit Dieves
Priit DievesFoto: erakogu

Juunis Järva-Jaani gümnaasiumist vallandatud õpetaja Priit Dieves esitas Järva-Jaani valla vastu kohtule hagiavalduse.

Järva-Jaani gümnaasiumi direktor Raigo Prants vallandas Dievese kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ametikohalt alates 10. juunist ning tõi Dievese sõnul vallandamise põhjuseks 8. juunil tema sulest Õhtulehes ilmunud artikli "Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!". Prants on öelnud, et tegu polnud esimese korraga, kus õpetaja käitus ebaeetiliselt või kohatult.

Dieves palub kohtul tuvastada tema töölepingu ülesütlemise tühisus, lõpetada tööleping ning mõista välja hüvitis kolme kuu töötasu ulatuses ehk summas 2939,12 eurot.

Dievese sõnul pöördus ta kohtu poole, kuna ei saa pidada õigeks seda, et ta vallandati ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja kohalt olulises osas arvamusartikli avaldamise pärast Õhtulehes.

“Soovin, et Eesti Vabariigis säiliks austus sõnavabaduse vastu ning et õpetajaid ei allutataks enesetsensuurile,” toonitas Dieves. Ta rõhutab, et õpetajana töötamine ei saa tähendada seda, et inimene on sunnitud loobuma oma veendumustele tuginevate seisukohtade avalikust väljendamisest ja hoiduma seega ühiskondlikus arutelus osalemisest, sest vastasel korral võib ta kaotada oma töö.

“Just selliste stsenaariumite ärahoidmist, kus inimesed ei julge enam avalikult oma veendumusi väljendada, peaks tagama muu hulgas põhiseaduse §-s 45 ja Euroopa inimõiguste konventsiooni artiklite 9 ja 14 koostoimes sätestatud keeld, mille kohaselt ei tohi kedagi tema veendumuste pärast diskrimineerida,” võtab nüüdseks Järva-Jaani Gümnaasiumi endine õpetaja oma hagiavalduse põhjenduse kokku.

Seotud lood:

Hagiavalduses selgitab Dieves, et põhiseaduse §-i 45 kohaselt võib väljendusvabadusse sekkuda ainult tungiva sotsiaalse vajaduse alusel, mis seob sekkumise vajaduse ühe või mitme seadusliku aluse või eesmärgiga, ning et iga sekkumine väljendusvabadusse peab olema proportsionaalne taotletava seadusliku eesmärgiga.

Juulikuu lõpus nentis võrdõigusvolinik Liisa Pakosta oma ametlikus arvamuses, et Priit Dievese vallandamine Järva-Jaani Gümnaasiumist ei olnud kooskõlas võrdse kohtlemise seaduses sätestatud diskrimineerimise keeluga. Töövaidluskomisjon jättis augusti keskel aga Dievese kaebuse rahuldamata, leides, et tema vallandamisel ei ole kehtivat õigust rikutud.

Dievese esindajateks kohtuvaidluses on KPMG Advokaadibüroo advokaadid Kaia Kuusler ja Ronald Riistan.