Väljataga Tarandi kriitikast: elukallidus liigub kindlalt eespool kultuuriajakirjanduse rahastamisest

 (10)
Märt Väljataga
Märt VäljatagaFoto: Tiit Blaat

11 kultuuriväljaannet, nende seas kultuuriajaleht Sirpi välja andva SA Kultuurileht juhatuse esimees Toomas Väljataga nõustus Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarandiga, kelle sõnul on kultuuriajakirjanduse rahastamine alla jäänud hinnatõusule ning kultuuriajakirjanduse rahastamisele eraldatud osa riigieelarvest väheneb pidevalt.

Tarand kirjutas, et aastal 2005 moodustas kultuuriajakirjanduse toetuse osa riigieelarvest 0,345 promilli, tänavu on see näitaja 0,198 promilli. Sama võrdlusperioodi jooksul on tarbijahinnaindeks kosunud 1,44 korda, eelarveline toetus kultuuriajakirjandusele aga 1,22 korda.

Väljataga sõnul peaksid Tarandi toodud suhtarvud olema õiged. "Eelarve numbrid on ju aastate jooksul tõusnud ja näiteks 2013 saime raha toimetuste töötajate palgatõusuks - see on nüüd kõrgharidusega toimetajal täiskoormuse korral vähemalt 720 eurot bruto. Kuid üldine tendents on Kaarlil adekvaatselt kirjeldatud ja elukallidus liigub kindlalt eespool eelarve muutusest," märkis Väljataga.

Tarand pakkus, et kui SA Kultuurileht kehva rahastamise põhjuseks on tema isik, siis on ta valmis ametist lahkuma, kui kultuuriminister Rein Lang lubab järgmisel aastal sihtasutuse rahastamise kahekordistada. Väljataga siiski Tarandi isikuga rahastamismuresid ei sidunud.

"Sirp on üks meie 11-st väljaandest ja arvata, et suhtumine ühte peatoimetajasse mõjutaks kogu asutuse rahastamist oleks ilmselt ülepingutatud. Vähemalt ei ole minu suhtlemisel ministeeriumiga rahastamise küsimustes sellist põhjust esile toodud," vastas Väljataga.

Millise tulemuse annab Sirbi peatoimetaja konkurss on hetkel teadmata ja ta ei uskunud, et selle tulemus oleks oluline tegur SA Kultuurilehe riigipoolses rahastamises.

Tarand kritiseeris kultuuriministeeriumi ka selle eest, et nad pole täitnud oma selle aasta tööplaanis olevat punkti, mille kohaselt tuleb arendada kultuuriajakirjanduse ja -kriitika ning kultuuri laiema kajastuse arendamist Eestis. Koostöös kultuuriasutuste, SA Kultuurilehe, ERRi ja teiste meediaväljaannetega pidi aprilliks valmima tegevuskava kultuuriajakirjanduse arendamiseks ja kultuuri laiemaks kajastamiseks meedias. Tarandi sõnul pole augustiks antud tööks kultuurilehtedega veel kordagi kontaktigi võetud.

Väljataga nõustus Tarandiga, et nimetatud tegevuskavaga seoses ei ole tõesti SA Kultuurilehe poole pöördutud. Tema sõnul oleks ilmselt igati arukas kaaluda ja leida koostöö võimalusi näiteks ERR-ga.

Kultuuriministeeriumi juhtkond ei soovinud Tarandi kriitikat kommenteerida.