Valitsuse kriisikomisjonile esitati ülevaade ESTPOL-1 missioonist Sloveenia piiril

 (2)
PPA saadab Sloveeniasse poitseiüksuse
PPA saadab Sloveeniasse poitseiüksuseFoto: Karli Saul

Täna kogunes valitsuse kriisikomisjon istungile, muu hulgas Lisaks andis politsei- ja piirivalveameti juht kriisikomisjoni liikmetele ülevaate ESTPOL-1 erimissioonist Sloveenia-Horvaatia piiril, kus abistati Sloveenia politseid Horvaatiast saabuvate põgenike vastuvõtmisel ning piirialal korra tagamisel.

Istungil esitasid siseministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, sotsiaalministeeriumi ning politsei- ja piirivalveameti esindajad kevadel toimunud kriisireguleerimisõppus CONEX 2015 edasise tegevuskava, mis kindlustab tulevikus parema valmisoleku kriisiolukordadeks.

Käesoleva aasta aprillis-mais viidi CONEX 2015 raames läbi viis strateegilise tasandi lauaõppust, kus mängiti läbi otsuste tegemise protseduurid laiaulatuslikus kriisiolukorras. Õppuse eesmärk oli hinnata, kuidas juhtida riiki erinevates kriisiolukordades.

Siseministeeriumi asekantsler Hannes Kondi sõnul on õppuste korraldamine suurepärane võimalus harjutada koostööd, tuvastada võimelünki ja õppida vigadest. „Täna saime me kindluse, et kõik puudutatud ministeeriumid on kas juba oluliselt oma vastupanuvõimet tõstnud või võtnud parandamistegevused oma tööplaanidesse," lisas Kont.

Samuti tutvustati kriisikomisjoni liikmetele riigikantselei ja siseministeeriumi koostöös loodava elanikkonnakaitse töörühmaga seonduvat. Loodava töörühma ülesanne on välja töötada Eesti elanikkonnakaitse kontseptsioon, kommunikatsioonistrateegia ja elanikkonna kriisiteadlikkuse hindamise metoodika.