Valitsus toetas täiendava 115-eurose toetuse maksmist üksi elavatele pensionäridele

 (79)
pensionär
Foto: Ingmar Muusikus

Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel toetada ettepanekut täiendava toetuse maksmiseks vanaduspensioniealistele rahvastikuregistri andmetel üksi elavatele pensionäridele, kelle igakuine pension on alla kehtestatud määra. Samuti toetati ettepanekut, et aastas inimese kohta makstav toetus on 115 eurot, sealjuures pensionäri teisi sissetulekuid arvesse ei võeta.

"Üksinda elavad pensionärid on majanduslikult üks kõige raskemas olukorras olevaid ühiskonna gruppe," ütles sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna. "Üksinda elavaid pensionäre on Eestis üle 100 000 ning riigile on oluline tagada neile toimetulek," kinnitas Tsahkna.

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2015–2019 sotsiaalkaitse ja tervishoiupoliitika osa kohaselt rakendatakse 2017. aastast üksi elavate pensionäride toimetulekut parandav toetusskeem. Selle rakendamiseks oli vaja otsustada sobiv lahendus täiendava toetuse maksmiseks.

"Üksi elavate eakate majanduslik toimetulek on sageli märksa keerulisem kui kahekesi koos elades," ütles peaminister Taavi Rõivas. "Töötades välja toetusskeemi, soovime astuda reaalse sammu selle probleemi vähendamiseks."

Seotud lood:

Toetusskeemi rakendamiseks tuleb 2017. aasta riigieelarves ette näha täiendavalt ligikaudu 10 miljonit eurot. Lisaks kaasnevad taotluste menetluskulud ja ühekordse kuluna infosüsteemide arendamiskulud (olenevalt variandist kas Sotsiaalkindlustusametil või kohalikel omavalitsustel).

Statistikaameti andmetel sai 2012. aastal vanaduspensioni 103 700 üksi elavat eakat, seejuures alla 416 euro suurune sissetulek oli 86 300-l üksi elaval vanaduspensioni saajal.