Valitsus toetab KGB-laste kandideerimiskeeldu

 (18)

Eelnõudega ette nähtud riigikogusse või volikogusse kandideerimise piirangu sisu on analoogne seni kehtinud süümevandega, seda hakkab muudatuse kohaselt asendama ametivanne.

Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks kandideerida soovija esitab seaduseprojektide kohaselt valimiskomisjonile isiklikult kirjutatud kinnituse, et ta ei ole olnud Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure või vastuluure teenistuses või agent ega ole osalenud kodanike jälitamisel ja represseerimisel nende poliitiliste veendumuste, ebalojaalsuse, klassikuuluvuse või Eesti riigi- või kaitseteenistuses olemise eest.

Probleem vajas Isamaaliidu hinnangul lahendust, kuna põhiseaduse rakendamise seadusega lõppes süümevande nõue mullu 31. detsembril. Eelnõu algatajad on seisukohal, et süümevande sisuks olnud valimisõiguse piirang tuleb säilitada.

“Okupatsiooni ajal Eesti riigile ja rahvale kahju tekitanud isikute saamist olulisimate riigielu küsimuste otsustamise juurde tuleb vältida. Süümevande kohustuse tähtaeg on osutunud liiga lühikeks, et välistada ülalnimetatud ohtu,” teatas Isamaaliit eelnõu seletuskirjas.