Valitsus saatis krokodillide eelarve parlamenti

 (5)
raha
Foto: Ilmar Saabas

Valitsus kiitis heaks ja saadab parlamendile arutamiseks 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu.

Arvestades, et riigieelarve on koostatud eelneva aasta sügisel ning viimase aasta jooksul on toimunud olulised muudatused majanduskeskkonnas, on otstarbekas riigiasutuste poolt seatud eesmärkide saavutamiseks algatada riigieelarve muutmine kohandumaks muutunud oludega, teatas valitsuse pressibüroo.

Samuti on riigieelarve muutmine vajalik, et vajadusel eelneva eelarveaasta lõpuks riigieelarve kulusid ületav tulude summa , millest on maha arvatud seadusekohased mahaarvamised, suunata mujale kui stabiliseerimisreservi.

Vastavalt riigieelarve seadusele võib valitsus riigieelarve muutmiseks kulude kogumahtu muutmata algatada mitte hiljem kui kaks kuud enne eelarveaasta lõppu riigieelarve muutmise seaduse eelnõu. Juhul kui kulude kogumaht suureneb või väheneb on tegemist aga lisaeelarve eelnõuga.