Valitsus on aastaga täitnud 20 lubadust

 (24)
Valitsus on aastaga täitnud 20 lubadust
Foto: Andres Putting

Veebikeskkonnas Valitsemise Valvurid, kus saab jälgida valitsuse tegevusprogrammi täitmist, on näha, et aastaga on valitsus täitnud 20 lubadust, plaanitud tegevustest 329 on töös ning sada tegevust pole veel käivitunud.

Näiteks 47-st hariduse valdkonnas kavandatud tegevusest on enamik hetkel töös ja täidetud on vaid üks lubadus - isikukeskne teaduse rahastamise süsteem on asendunud konkurentsikesksega. See tähendab, et teadusasutuste rahastamine sõltub teadustulemustest, mitte olemasolevate teadlaste arvust.

Ka kultuurivaldkonnas on täidetud üks lubadus jätkata laulu- ja tantsupeoliikumise rahastamist pidudevahelisel ajal. Samuti nagu ka tervisevaldkonnas, kus lisaks perearstiteenuse tagamisele kindlustab riik kõikide kõrgema tähtsusega väljakutsete puhul saartele helikopteriteenuse olemasolu.

Majanduse ja ettevõtluse vallas on täidetud kokku seitse lubadust 43-st. Neist ilmselt suurim ja enam kõlapinda leidnud lubadus vabastada koduomanikud maamaksust.

Seevastu näiteks infoühiskonda puudutavast 33 tegevusest pole hetkeks ühtegi täidetud. Sama kehtib ka keelepoliitikat ja rahvuslust käsitleva 27 tegevuse kohta.

Valvurite jälgitavad tegevused on pärit riigikogu 2011. aasta valimistel antud lubadustest ning koalitsioonileppest. Lubaduste täitmist saab täpsemalt jälgida veebikeskkonnas Valitsemise valvurid.