Valitsus nõustus õigeusukirikute vara jagamisega

 (8)
Õigeusu ikoon

Valitsus andis teisipäevasel kabinetinõupidamisel nõusoleku protokollile, mille kohaselt saab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik riigilt 15 hoonet sümboolse summa eest 50 aastaks rendile.

Valitsus kiitis heaks kahe protokolli eelnõu: Eesti riigi ja Eesti Apostlik-Õigeuskliku Kiriku vahelise kavatsuste protokolli ja Eesti riigi ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku vahelise kavatsuste protokolli.

Protokolli kohaselt toetab riik ligikaudu 35 miljoni krooniga 28 kultuuriväärtusliku EAÕK kiriku ja kirikukompleksi renoveerimist. 2003. aastal eraldatakse selleks 20 miljonit krooni ja 2004. aastal 15,5 miljonit krooni.

Valitsus volitas siseminister Ain Seppikut protokollidele alla kirjutama, teatas ETAle valitsuse pressibüroo.

Valitsus võttis teadmiseks ja nõustus ka valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vahelise ühishuvide protokolliga, mille lähiajal allkirjastavad peaminister Siim Kallas ja Eesti Kirikute Nõukogu president piiskop Einar Soone.

Protokoll on koostatud tulenevalt vajadusest ühiselt määratleda põhimõtted ning tegevusvaldkonnad, milles valitsus ja Eesti Kirikute Nõukogu omavad ühiseid huve ning tunnetavad ühist vastutust. Ühishuvide protokollis sisalduvad üldpõhimõtted, mis on edaspidi aluseks konkreetsete küsimuste lahendamiseks vajalike koostöölepingute sõlmimisele.

Protokollis on loetletud ministeeriumide kaupa peamised koostöövaldkonnad, mille puhul Eesti Kirikute Nõukogu näeb end riigi partnerina teemakohaste küsimuste ja probleemide lahendamisel. Edasine koostöö neis valdkondades toimub juba Eesti Kirikute Nõukogu ja konkreetse ministeeriumi vahel.