Valitsus kehtestas legaalse sisserände piirarvuks 1317 inimest

 (19)
Valitsus kehtestas legaalse sisserände piirarvuks 1317 inimest
Foto: Tanel Meos

Valitsus kinnitas 2016. aasta Eesti sisserände piirarvuks 1317 inimest, mis on 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast. Sisserände piirarv ei puuduta Euroopa rändekava alusel Eestisse ümberpaigutatavaid kaitset vajavaid inimesi.

„Eesti rändepoliitika soodustab haritud ja ettevõtlike inimeste elama asumist Eestis – need on inimesed, kes on valmis panustama Eesti ühiskonda ja selle arengusse,“ märkis siseminister Hanno Pevkur. Sisserände piirarvu alla kuuluvad töötamiseks, ettevõtluseks ning välislepingu alusel antavad tähtajalised elamisload, teatas siseministeerium.

Piirmäär 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast tuleneb välismaalaste seadusest. Piirarvu alla ei kuulu Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi, Ameerika Ühendriikide ja Jaapani kodanikud. Samuti ei kuulu sinna alla välismaalased, kes kolivad abikaasa ja lähedase sugulase juurde, tulevad Eestisse õppima või teadustööd tegema. Vastavalt 1. jaanuarist 2016 jõustuvatele välismaalaste seaduse muudatustele ei arvestata sisserände piirarvu alla ka välismaalast, kellele antakse elamisluba töötamiseks õppejõuna ning välismaalast, kellele antakse elamisluba püsivalt Eestisse elama asumiseks.

Tänavu võib piirarvu alusel anda kõige rohkem 1322 tähtajalist elamisluba, millest 1. detsembri seisuga on välja antud 1137 – neist ettevõtluseks 18, töötamiseks 1099 ja välislepingu alusel 20 elamisluba.