Valitsus ei tee koolisööklatele järeleandmisi

 (25)

Valitsus ei kavatse pikendada koolisööklate uuendamiseks antud aega ning nõuab, et omavalitsused remondiks koolide sööklad ning köögid hiljemalt aasta lõpuks.

Vastasel juhul tuleb uutele nõuetele mittevastavad sööklad sulgeda, kirjutas Võrumaa Teataja.

Ajaleht kirjutas, et alles juulis kinnitas Oviir omavalitsusjuhtidele, et valitsus teeb tõenäoliselt toiduseaduse osas valdadele ja linnadele järeleandmisi ning pikendab aega, mille jooksul omavalitsused peavad koolisööklad korda tegema.

Koolisööklate küsimust arutanud sotsiaal- ja põllumajandusminister jõudsid omavalitsusliitude ühendusele saadetud kirja kohaselt juba augustis otsusele, et objektiivset põhjust toiduseaduse muutmiseks ning koolisööklate remondiks antud aja pikendamiseks pole.

“Toiduseadus jättis piisava üleminekuaja käitlejatele, kuid vaatamata sellele valmistab hügieeninõuete täitmine raskusi,” kirjutas sotsiaalminister Siiri Oviir kirjas omavalitsustele.

“Hügieeninõuded ei ole uudsed, kuigi neid püütakse nimetada euronõueteks,” lisas ta.

“Analoogsed nõuded ventilatsiooni, õhu konditsioneerimise, kanalisatsiooni ja käitlemisvahendite kohta olid juba 1976. aasta “Sanitaareeskirjades ühistoitlustamise ettevõtetele”,” teatab Oviir.

1. septembri seisuga oli Eesti 645 koolisööklast tunnustatud 27, puhtusenõuetele vastas kokku 327 ehk veidi üle poole sööklatest. 318 koolisööklat vajavad uuendamist, et need vastaks uuest aastast kehtima hakkavatele nõuetele.