Valitsus annab aru: Eesti muutus ohutumaks, aga korruptiivsemaks

 (41)
Politsei
Foto: Rene Suurkaev

Kuriteo ohvriks langes eelmisel aastal vähem inimesi kui aasta enne seda, samuti langes ebaloomulike surmade arv. Samas kasvas tajutava korruptsiooni tase riigis.

Valitsuse tegevusprogrammi täitmise ülevaates on kirjas, et kuriteo ohvriks langenud elanike osakaal jätkas vähenemistrendi ning 2011. aastal langes kuriteo ohvriks üheksa protsenti elanikest, mis vastab valitsuse eesmärgile, et kuriteo ohvriks ei tohiks langeda aastas üle 12 protsendi elanikest.

Valitsus märkis, et 2008. aastal langes kuriteo ohvriks lausa 26 protsenti elanikest. Kuritegude ohvriks langevad enam linnades elavad inimesed.

Langes ka ebaloomulikul teel ehk tööõnnetuse, tulekahju, liiklusõnnetuse, uppumise, tapmise ja mõrva ning enesetapu läbi surma saanute arv. 2011. aastal hukkus ebaloomulikul teel 500 inimest ehk 33 inimest vähem kui 2010. aastal.

Õnnetussurmade lõikes on aga mitmetel juhtudel hukkunute arv suurenenud. 2011. ja 2010. aasta võrdluses on uppumissurmade ja enesetappude arv vähenenud; tulesurmade, liikluses, tööõnnetustes ning tapmiste ja mõrvade tagajärjel hukkunute arv aga tõusnud.

Valitsuse eesmärgiks on ka 2015. aastaks Transparency Internationali koostatava korruptsioonitajumise indeksi 2010. aasta tulemust 6,5 palli parandada ehk pallide arvu 10 punkti skaalal suurendada. Eelmisel aastal liiguti aga vales suunas.

Eesti oli korruptsioonitajumise indeksi edetabelis 2011. aastal 6,4 punktiga 29. kohal, sellal kui 2010. aastal oli Eesti 6,5 punktiga 26. kohal – seega liikus Eesti 2015. aasta eesmärgiga võrreldes negatiivses suunas. Eesti saavutas oma senise parima tulemuse korruptsioonitajumise indeksis 2006. aastal, mil Eesti oli 6,7 punktiga edetabelis 24. kohal.

Seotud lood:

Kokkuvõttena märkis valitsus positiivse poole pealt, et kuriteo ohvriks langeb iga aastaga järjest vähem inimesi ning kohtumenetluste pikkus on mõnede asjade puhul vähenenud. Sisejulgeoleku valdkonnas on aga jätkuvalt üheks suurimaks väljakutseks ebaloomulikul teel hukkunute arvu vähendamine.

Kohtumenetluste pikkused tervikuna ei anna samuti põhjust rahuloluks. Kuigi Eestis tunnetatakse Ida-Euroopa riikidest kõige vähem korruptsiooni, pole viimasel viiel aastal toimunud olulist arengut korruptsiooni tajumise vähenemisel.