Valitsus andis nõusoleku maadevahetuseks

 (5)
Valitsus andis nõusoleku maadevahetuseks
Riik võõrandab kinnistu asendusmaana maantee remondi käigus sundvõõrandatud kinnistu eestFoto: Raivo Tasso

Valitsus andis täna nõusoleku majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile riigivara otsustuskorras võõrandamiseks.

Tegemist on Tartu vallas Saadjärve külas asuva Endla kinnistuga, mis võõrandatakse asendusmaana Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee remondi käigus sundvõõrandatud Väljaotsa kinnistu eest.

Eelnõu kohaselt on Endla kinnistu harilik väärtus on 36 000 eurot. Sundvõõrandatava Väljaotsa kinnistu koosseisu kuuluva 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee katastriüksuse harilik väärtus on eksperdihinnangu kohaselt 27 649 eurot.

Järelikult on Endla kinnistu ja sundvõõrandatava Väljaotsa kinnistu väärtuste vahe 8 351 eurot, mis tuleb sundvõõrandiandjal riigile hüvitada rahas, millega võõrandaja on ka nõustunud.

Kinnistu võõrandamisega kaasnevad kulud, sealhulgas notariaalselt tõestatava lepingu sõlmimisega seotud kulud, kannab seaduse kohaselt sundvõõrandisaaja, kelleks on maanteeamet.