Välismissioonid lähevad pikendamisele

 (26)
Kaitsevägi Iraagis, Iraak
Kaitsejõud

Homsel valitsuse istungil tulevad arutamisele kaitseministeeriumi eelnõud Eesti kaitseväe osalemise kohta EL Põhjala Lahingugrupis ning Afganistani, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo ja Iraagi rahutagamismissiooni mandaadi pikendamise kohta 31. detsembrini 2008.

Kaitseminister Jaak Aaviksoo ütles eelnõusid kommenteerides: „Kuigi kõik missioonid ning osalemine Põhjala Lahingugrupis on äärmiselt erinevad, siis on nende ühisnimetajaks Eesti panus julgeoleku suurendamisse kogu maailmas ning on seotud meie partnerite pideva valmisolekuga toetada üksteist, sealhulgas ka meid rasketel hetkedel,” vahendab kaitseministeerium.

Aaviksoo ei pea õigeks suhtumist, et välismissioonid ja kaitsepoliitika polegi laiemaks avalikuks aruteluks mõeldud.

„Avalikkus väärib rohkem debatti ja rohkem avatud informatsiooni edastamist meie panustamisest NATOsse. Olen kindel, et pärast valitsuse heakskiitu näeme järgnevatel nädalatel Riigikogus sisulist debatti Eesti julgeoleku ja riigikaitse teemadel,” lisas minister.

Kõik Eesti kaitseväe üksuste operatsioonieelsed ning operatsioonil viibimisega seotud kulud kaetakse kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest.

Väljaarvatud Eesti kaitseväeüksuse operatsioonieelsed ning operatsioonil viibimisega seotud kulud, mis kaetakse kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvest ning Ameerika Ühendriikide poolt.

2008. aasta riigieelarve eelnõu järgi on kaitseväe Iraagi operatsiooni tarbeks planeeritud ligikaudu 37,6 miljonit krooni. Hinnanguliselt on Ameerika Ühendriikide poolt kaetavad kulud vähemalt samas suurusjärgus, mis Eestigi kulud.