Välisministrid: vaja on tihedat koostööd

 (8)
Urmas Paet
Foto: DELFI

Balti riikide ja Beneluxi maade välisministrid tõdesid tänasel kohtumisel Sagadis, et Euroopa Liit ja selle liikmesriigid peavad tegema tihedat koostööd nii liidu siseküsimustes kui ka suhetes maailmatasandil, sealhulgas Venemaaga.

Välisminister Urmas Paet ütles kohtumisejärgsel pressikonverentsil, et kolme Balti riigi, Belgia, Hollandi ja Luksemburgi välisministrite kokkusaamine on riikidevahelise koostöö jaoks väga väärtuslik, teatas välisministeeriumi pressitalitus.

„Teineteisemõistmine ja koostöö on saavutatav tiheda suhtlusega. Seisukohtade vahetamine Euroopa Liidu sees ka väiksemates rühmades on oluline kogu Euroopa Liidu ühtsuse jaoks,” sõnas Paet.

Paeti sõnul on tunnistus Euroopa Liidu ühtsusest ka ühistegevus Gruusias toimunud konflikti ajal ja järel.

„Euroopa Liidu jõupingutustega suudeti peatada sõjategevus Gruusia territooriumil, organiseerida humanitaarabi konfliktis kannatanutele ning 1. oktoobril alustasime Euroopa Liidu vaatlusmissiooni Gruusias,” lisas Paet.

Balti riikide ja Beneluxi maade välisministrid rõhutasid, et Euroopa Liit on ühtne ja lähtub Euroopa väärtustest ka eeloleval Genfi konverentsil, kus arutatakse Gruusia ülesehituse ja poliitilise abi küsimusi ning oktoobri keskpaigas toimuval Gruusia doonorite konverentsil Brüsselis.

Lisaks Gruusia konflikti temaatikale ning Euroopa Liidu suhetele Venemaaga sõjalise konflikti järel oli Balti riikide ja Beneluxi maade kohtumisel kõneks ka Euroopa naabruspoliitika ida suunal. Olulist rõhku pandi ka arutelule Europa Liidu tulevikust. Ministrid olid arvamusel, et detsembrikuiseks ülemkoguks peab valmima tegevuskava võimalustest edasiminekuks Lissaboni lepinguga.

Ministrid rõhutasid ka, et Euroopa Liit peab võimalikult kiiresti kujundama seisukoha ülesaamiseks maailmas levivast finantskriisist ja arutama teemat nii Euroopa Liidu välis- kui rahandusministrite eelseisvatel kohtumistel.