Välisminister Reinsalu: Mägi-Karabahhi konflikt peab leidma rahumeelse lahenduse

 (46)
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Ilmar Saabas

Täna hommikust alates on tõsiselt pingestunud olukord Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, puhkenud on tulevahetus ja kannatanute seas on ka tsiviilelanikke.

Täna hommikust alates on tõsiselt pingestunud olukord Armeenia ja Aserbaidžaani vahel, puhkenud on tulevahetus ja kannatanute seas on ka tsiviilelanikke.

„Olukord Mägi-Karabahhi regioonis on ülimalt murettekitav. Kutsun osapooli üles sõjategevus viivitamatult peatama ja võtma kasutusele kõik meetmed, et vältida olukorra edasist eskaleerumist. Vägivalla kasutamine erimeelsuste lahendamiseks on taunitav,“ ütles välisminister Reinsalu.

„Tähtis on, et pooled lõpetaksid viivitamatult vaenutegevuse ja asuksid erimeelsusi rahumeelselt lahendama. ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena algatab Eesti konsultatsioonid Mägi-Karabahhi sündmuste tõstatamiseks ÜRO Julgeolekunõukogus.“

Reinsalu suhtleb välisministeeriumi teatel Armeenia ja Aserbaidžaani välisministritega, et rõhutada konflikti rahumeelse lahendamise olulisust.

„Eesti jaoks on oluline, et riikidevahelised erimeelsused lahendatakse ilma sõjalise sekkumiseta. Seisame selle eest, et julgeolekuküsimustes järgitaks reeglitel põhinevat maailmakorda. Rahvusvahelisest õigusest lähtudes saavad riigid eksisteerida koos rahumeelselt,“ sõnas välisminister Reinsalu. „Tegemist on äärmiselt tõsise olukorraga, millel on suur mõju rahule ja julgeolekule kogu regioonis,“ ütles Reinsalu.