Välisminister Reinsalu: Lõuna-Osseetia valimised on ebaseaduslikud, me ei saa tunnustada nende tulemusi

 (33)
Valitsuse pressikonverents 23.05.19
Välisminister Urmas ReinsaluFoto: Anette Parksepp

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul mõistab Eesti tugevalt hukka niinimetatud parlamendivalimiste läbiviimise Lõuna-Osseetia regioonis Gruusias.

"Täna toimuvad niinimetatud valimised on ebaseaduslikud ja me ei saa tunnustada antud valimiste tulemusi. Sellised ebaseaduslikud sammud õõnestavad jõupingutusi leida rahumeelne lahendus konfliktile ning seavad ohtu turvalisuse ja stabiilsuse regioonis," ütles Reinsalu oma avalduses.

"Kutsume Venemaad ülesse lõpetama tänaseni kestev rahvusvahelise õiguse rikkumine Gruusias ning täitma 12. augusti 2008. aasta rahulepet," lisas välisminister.

"Taaskinnitame Eesti täielikku toetust Gruusia suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Lõuna-Osseetia ja Abhaasia on Gruusia lahutamatud osad," rõhutas Reinsalu.