Välisminister Paet: Kanada on eestlastele erilise tähendusega maa

 (7)
Välisminister Paet: Kanada on eestlastele erilise tähendusega maa
Foto: Ilmar Saabas

Välisminister Urmas Paeti sõnul on Kanadas elavate eestlaste roll eesti kultuuri ja traditsioonide säilitamisel väga oluline ning mitmed Kanadas sündinud eestlased on andnud panuse ka Eesti riigi taasiseseisvumisjärgsesse arengusse.

“Eesti iseseisvuse taastamise järel on paljud eestlased Kanadast kodumaale tagasi tulnud ning Eesti on võitnud nende inimeste kogemustest ja teadmistest. Mitmed Kanadas elanud eestlased on aidanud kaasa ka Eesti välisteenistuse arengule,” lisas Paet.

Paeti sõnul on Kanada eestlastele erilise tähendusega maa, mis on pakkunud turvalist varjupaika tuhandetele meie kaasmaalastele. “Nõukogude okupatsiooni eest Kanadasse pagenutele pakkus riik lisaks turvalisusele ka võimalusi õppimiseks, töötamiseks ning saada osaks kultuurilist mitmekesisust hindavast ühiskonnast. Praegu asub siin üks suuremaid väliseestlaste kogukondi,” lisas Paet.

“Lisaks tihedatele inimestevahelistele kontaktidele jagavad Eesti ja Kanada palju ühiseid väärtusi ja vaateid nii välis-, majandus- kui ka julgeolekupoliitikas,” märkis Eesti välisminister.

Välisminister Paet ütles, et tänu väliseesti kogukonnale on Eestil ja Kanadal alati olnud ka head kultuurisuhted. “Kultuuri ning inimestevaheliste kontaktide vahendusel on meil võimalik Eestit Kanadas ka paremini tutvustada. Näiteks äsja toimus Torontos Eesti lühidolumentaalfilmide festival,” lisas ta. Alates 1990. aastast on Kanadas pea igal aastal toimunud Eesti-Kanada kultuuripäevad, mil on võimalik olnud kuulata eesti muusikat, näha eesti filme ja tutvuda eesti kultuuri ja etnilise kunstiga.

Ottawa ja Toronto piirkonnas elavad väliseestlased tundsid huvi Eesti poliitilise ja majandusliku olukorra vastu. Veel kõneldi Eesti suhetest naaberriikidega ning Eesti rollist Euroopa Liidus ja välissuhetest laiemalt. Samuti külastas Paet Torontos asuvat Välis-Eesti muuseumi ning Tartu Kolledžit.

Kanada eestlaste esindajana tegutseb Kanadas Eestlaste Kesknõukogu, mis asutati 1951. ning mille eesmärk on kultuuri-, majandus- ja muude sidemete arendamine ja hoidmine Kanada eestlaste ja Eesti riigi vahel. Lisaks sellele tegutsevad mitmetes linnades Eesti seltsid, mis toimivad ürituste organiseerijatena ning on tegusad ka Eestis elavate inimeste abistamisel. Eestlased elavad arvukamalt kolmes Kanada piirkonnas: Torontos, Vancouveris ja Montréalis.