Välisministeeriumi toel hakatakse koolides maailmaharidust käsitlema

 (2)
Välisministeeriumi toel hakatakse koolides maailmaharidust käsitlema
Foto: Andres Putting

Välisministeerium eraldas 19 608 eurot ühenduse Humana Estonia projektile, millega suurendatakse Eesti haridusasutustes maailmaharidusega seotud teemade käsitlemist. Projektiga hõlmatakse maailmahariduse põhimõtted juba koolieelsesse õppetöösse eemärgiga kasvatada laste solidaarsustunnet ning avardada nende maailmapilti.

Välisminister Urmas Paeti sõnul aitab huvitumine teiste riikide kultuurist, religioonist ja mujal valitsevatest tavadest paremini mõista igaühel enda kohta maailmas. “Seetõttu on oluline ka Eestis maailmaharidusele senisest rohkem tähelepanu pöörata,” lisas ta.

Humana Eesti projektiga tutvustatakse maailmahariduse põhimõtteid ja väärtusi alghariduse praktikutele ning tudengitele, kes õpivad alushariduse pedagoogideks. Lisaks on projekt suunatud ka õppejõududele, kes lülitaksid maailmahariduse teemad oma loengu- ja seminarisarjadesse.

Maailmaharidus on õppimisprotsess, mille põhiväärtused on solidaarsus, võrdsus, kaasamine ja koostöö. Maailmaharidus loob üksikisikutele võimaluse üleilmastumise põhjuste ja mõjude mõistmise ning peamiste rahvusvaheliste arengueesmärkide ja inimarengu põhimõtete tundmise kaudu anda oma panus ja olla aktiivne kodanik.